Actueel

Column | De zon schijnt niet in de valley of death

gepubliceerd

Het is een vreemde paradox; de aandacht voor het klimaat is in de afgelopen jaren sterk gestegen met het akkoord van Parijs als ogenschijnlijk tipping point en toch is het niveau van private investeringen in cleantech (duurzaamheidsoplossingen) sinds een piek in 2008 dramatisch hard gedaald. Wat betekent deze verschraling in het financieringslandschap voor onze gezamenlijke klimaatambities? Droogt de pijplijn aan klimaatinnovaties niet hard op als risicofinanciering uitblijft? Wat kunnen overheden doen om de zon weer te laten schijnen in de valley of death?


Column | Hoe verankeren we Europa in onze organisatie?

gepubliceerd

Het belang van de Europese Unie voor het binnenlands bestuur neemt sterk toe. Besluiten van de Europese Unie zijn van invloed op het beleid van de decentrale overheden. Decentrale overheden zijn belangrijke spelers in de uitvoering van EU-regelgeving. Zij hebben bijvoorbeeld belang bij goede grensoverschrijdende samenwerking met overheden in andere lidstaten. Het is daarom belangrijk dat decentrale overheden zich meer bewust zijn van Europa en zo effectief mogelijk opereren. Maar hoe kunnen we Europa nu organisatorisch verankeren?


MFK 2021-2027 update: Europees Parlement akkoord over standpunt

gepubliceerd

Het Europees Parlement nam afgelopen woensdag officieel standpunt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. In een plenaire vergadering werd het interim rapport met 429 stemmen voor, 207 tegen en 40 onthoudingen aangenomen. Wat staat hier precies in? En wat betekent dit voor de onderhandelingen over het MFK?


Creëer als arbeidsmarktregio impact met de impuls van € 17 miljoen!

gepubliceerd

Op dinsdag 21 september jl. heeft de Tweede Kamer de, door de ChristenUnie ingediende, motie Segers c.s. aangenomen met onder andere het verzoek om extra aandacht voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO). Voor deze impuls is € 17 miljoen uitgetrokken.

Arbeidsmarkt

Ecosystemen als totaaloplossing voor regionaal economisch beleid

gepubliceerd

Oud-ERAC-collega Jos van den Broek promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een indrukwekkende verzameling aan kennis op het terrein van grensoverschrijdende innovatiesystemen. Het proefschrift van Jos laat heel goed zien dat we in de dagelijkse praktijk soms één aspect vergeten...en dat is dat regionale economie toch echt een wetenschappelijk vakgebied is.


GIST: groeimiddel voor duurzame innovaties proces- en maakindustrie

gepubliceerd

Bent u actief in de proces- en maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? Heeft u hiervoor onvoldoende eigen kennis in huis, voorziet u hoge opstartkosten en bestaat er onzekerheid ten aanzien van verduurzamende investeringen? Wellicht kan het GIST-programma u een stap verder brengen!


 Agenda

Bekijk meer