Actueel

Creëer als arbeidsmarktregio impact met de impuls van € 17 miljoen!

gepubliceerd

Op dinsdag 21 september jl. heeft de Tweede Kamer de, door de ChristenUnie ingediende, motie Segers c.s. aangenomen met onder andere het verzoek om extra aandacht voor het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO). Voor deze impuls is € 17 miljoen uitgetrokken.

Arbeidsmarkt

Ecosystemen als totaaloplossing voor regionaal economisch beleid

gepubliceerd

Oud-ERAC-collega Jos van den Broek promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een indrukwekkende verzameling aan kennis op het terrein van grensoverschrijdende innovatiesystemen. Het proefschrift van Jos laat heel goed zien dat we in de dagelijkse praktijk soms één aspect vergeten...en dat is dat regionale economie toch echt een wetenschappelijk vakgebied is.


GIST: groeimiddel voor duurzame innovaties proces- en maakindustrie

gepubliceerd

Bent u actief in de proces- en maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? Heeft u hiervoor onvoldoende eigen kennis in huis, voorziet u hoge opstartkosten en bestaat er onzekerheid ten aanzien van verduurzamende investeringen? Wellicht kan het GIST-programma u een stap verder brengen!


Persbericht : Gemeente Tilburg ontvangt 3,8 mio euro subsidie van BZK voor aardgasvrije wijk Quirijnstok

gepubliceerd

Vijfhonderd woningen afkoppelen van het gas en voorzien van een alternatieve energiebron. In Tilburg wordt hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. De gemeente diende een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om mee te doen aan de proeftuin Aardgasvrije Wijken. En met succes!


Column | 'De overheid faciliteert en Joost mag het weten'

gepubliceerd

‘De overheid faciliteert’ – regelmatig wordt deze mantra uitgesproken, bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie. Het klinkt als een lege huls en lijkt aan te tonen dat overheden steeds onzekerder zijn over hun taken en positie in de samenleving. Door te zeggen dat de overheid faciliteert, doe je zo min mogelijk verkeerd – toch? Om de zoveel tijd komt het ‘faciliteren’-mantra bovendrijven, maar laatst gebeurde het bij mij op een onverwacht moment.

Energie

Excellente beoordeling OPZuid aanvraag Datalab AgriFood

gepubliceerd

Het Open Datalab AgriFood op de Bossche Grow Campus gaat van start. Deze week maakte het EU-programma OPZuid bekend dat dit project de beoogde subsidie ontvangt. Partners uit de regio investeren mee. Het project behelst de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn rondom data in agrifood, met daaraan gekoppeld een experimenteeromgeving voor bedrijven. Een commissie van het Europees subsidieprogramma OPZuid beoordeelde het project op nagenoeg alle aspecten als excellent.


 Agenda

Bekijk meer