Column | Het ABC van succesvolle samenwerking

gepubliceerd

Een belangrijke succesfactor voor maatschappelijke innovaties is publiek-private samenwerking. Dat blijkt al jaren uit onderzoek – onder meer door TNO in haar publicatie ‘De Staat van Nederland Innovatieland 2016’.

Bovendien kunnen wij dat vanuit onze praktijkervaringen onderschrijven. De grote thema’s van deze tijd, zoals de energietransitie, robotisering en de landbouwtransitie, kunnen immers niet alleen door de markt of door de overheid worden opgelost. Het sluiten van publiek-private partnerschappen is daarom pure noodzaak geworden. Zoals TNO het noemt: ‘De markt lost het klimaatprobleem niet op en de overheid ontwikkelt geen medicijnen’.

De noodzaak tot samenwerking beperkt zich overigens niet alleen tot het financiële vraagstuk. Partijen hebben elkaars creativiteit en capaciteit nodig om tot goede en haalbare oplossingen te komen. Het is echter verre van vanzelfsprekend dat het samenbrengen van publieke en private partijen uitmondt in een succesvolle samenwerking – laat staan een succesvolle innovatie. Hieronder benoem ik de drie belangrijkste ingrediënten voor een goede publiek-private samenwerking:
 

 1. Ambitie
  Het is van groot belang dat partijen op dezelfde golflengte zitten qua ambitieniveau en scope van de samenwerking. Dat lijkt een eenvoudige opgave, maar in de praktijk zijn er talloze factoren die het succes én de duurzaamheid van de samenwerking zelf bepalen. Wordt de ambitie voor de samenwerking bijvoorbeeld gedeeld op directieniveau?
   
 2. Businesscase
  Ambitie is belangrijk maar als er geen idee is van de opbrengst van een project, financieel en/of maatschappelijk, dan is het verkrijgen van financiering onhaalbaar. Zijn er meerdere scenario’s uitgewerkt en is het verdienmodel voor alle partners helder?
   
 3. Consortium
  Is er een helder beeld van de benodigde competenties? Zijn alle partners écht gecommitteerd, in termen van personele en financiële capaciteit? Wat te doen met het intellectueel eigendom van het project?
   

Onthoud deze “ABC” en u bent in 2019 al een eind op weg met het ontwikkelen van een succesvolle samenwerking.

Wenst u uw project van A tot Z doorgelicht hebben? Dat kan. Daarvoor hebben wij de Project Performance Assessment ontwikkeld. Dit instrument laat aan de hand van een vragenlijst transparant en helder zien waar de kracht zit van een project, maar ook welke onderdelen een risico vormen – of zelfs een ‘Red Flag’ vormen.

Daarbij laat de Project Performance Assessment ook door de tijd heen zien hoe een samenwerking zich ontwikkeld – doordat het instrument zowel vóórafgaand aan de start van een project als tijdens de uitvoering van het project gebruikt kan worden. Zodra een project in uitvoering is, spelen bovendien andere zaken – zoals financieel-administratieve verplichtingen in het geval van externe (publiek of private) financiers zoals Europa. De Project Performance Assessment meet voor projecten in uitvoering ook de Financial Exposure van de partners zelf.

Het inzicht in de succesfactoren van samenwerkingsprojecten kunnen we daarmee gebruiken om betere en innovatievere projecten te bouwen, die de belangrijke maatschappelijke vraagstukken sneller kunnen beantwoorden. Of het nu gaat om een de ontwikkeling van Regionale Energie Strategieën, de ontwikkeling van een Proeftuin voor Precisielandbouw, of de realisatie van de eerste Groene Waterstofproductiefaciliteit in Europa. In alle gevallen geldt; publieke én private partijen hebben elkaar gevonden om te komen tot succesvolle innovaties. Innovaties die een antwoord bieden op de maatschappelijke vraagstukken.

De bereidheid tot samenwerking is er vaak al; de uitdaging is om dat momentum om te zetten in de ontwikkeling van een duurzamere samenwerking. We gaan graag met u in gesprek om de uitvoeringsgereedheid van uw project te toetsen.

Wilt u graag uw project laten toetsen, neem dan contact op met mij.

Jasper Munier