Ervaringen MKB met innovatiesubsidies

gepubliceerd

Onderzoek naar de proportionaliteit van de subsidieverplichtingen doormiddel van casestudies gericht op MIT Zuid, OPZuid en POP3 Brabant.

Het MKB is een steeds belangrijkere begunstigde voor innovatiesubsidies. Het doel van een subsidieregeling is om de begunstigde te stimuleren. Maar het is onduidelijk of de subsidieregelingen ingericht zijn naar de innovatie behoeften van het MKB. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of subsidieverplichtingen nog aansluiten op de behoeften van het MKB. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

In hoeverre zijn verplichtingen en administratieve lasten in het subsidietraject nog in proportie ten opzichte van de innovatiebehoeften van het MKB?

De onderzochte subsidieregelingen zijn:

  • MKB Innovatie Stimuleringsregeling Topsectoren-Zuid (MIT Zuid)
  • Plattelandsontwikkelingsprogramma Noord-Brabant (POP3)
  • Operationeel programma Zuid-Nederland (OPZuid)

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn drie casestudies uitgevoerd. Binnen de casestudies is deskresearch verricht, een enquĂȘte uitgezet onder Nederlandse subsidiebegunstigden, data van Stimulus geanalyseerd en zijn kwalitatieve interviews gehouden onder begunstigden van de subsidieregeling. Met een grote variatie aan onderzoeksmethoden is getracht om een exploratief beeld te geven van de subsidieregeling.


Attachments

Ervaringen mkb met innovatiesubsidies