GIST: groeimiddel voor duurzame innovaties proces- en maakindustrie

gepubliceerd

Bent u actief in de proces- en maakindustrie waarbij continue innovatie en hoge mate van specialisatie centraal staan? Ziet u het verduurzamen van producten en productieprocessen als onderscheidende factor voor toekomstgerichte groei? Heeft u hiervoor onvoldoende eigen kennis in huis, voorziet u hoge opstartkosten en bestaat er onzekerheid ten aanzien van verduurzamende investeringen? Wellicht kan het GIST-programma u een stap verder brengen!

Van 15 oktober t/m 15 december a.s. kunt u een projectvoorstel indienen voor een haalbaarheidsonderzoek bij GIST (Growing Industry through a Sustainability Transition).

GIST is een initiatief van Cleantech Flanders, Cleantech Delta en gemeente Rotterdam en wordt gefinancierd vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland. Wij zijn gevraagd om namens het consortium ons netwerk op dit programma en deze kansen te attenderen.

Versnellen van transitie

Doel van het programma is versnelling van de transitie naar een schone proces- en maakindustrie, door bedrijven in deze sector financieel en inhoudelijk te steunen bij het verrichten van haalbaarheidsstudies in de vorm van zogenaamde FEEDs (Front End Engineering Design) naar duurzame oplossingen in de proces- en maakindustrie.  

U kunt hierbij kiezen uit twee typen FEED-studies:

  • Bedoeld om specifieke kennis of technische vragen op te lossen om een business case te beoordelen. De projectomvang moet liggen tussen € 15.000 en € 30.000 waarvan 50% wordt gesubsidieerd.
  • Bedoeld om concept te detailleren, zodat alle operationele uitdagingen, inclusief financiële risico’s inzichtelijk zijn, vóórdat er een kapitaalinvestering wordt gedaan. De projectomvang moet liggen tussen € 30.000 en € 240.000, waarvan 50% wordt gesubsidieerd.

Meer weten over GIST en de mogelijkheden voor uw organisatie? Roeland Toemen helpt u graag verder.

Meer informatie over het GIST-programma zelf, leest u hier.

Wij zullen op 18 oktober aanstaande ook aanwezig zijn op Solids beurs in Antwerpen en staan u ook daar graag te woord voor vragen en / of nadere uitleg.

Project verantwoordelijke:

Project partners: