MFK 2021-2027 update: Europees Parlement akkoord over standpunt

gepubliceerd

Het Europees Parlement nam afgelopen woensdag officieel standpunt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. In een plenaire vergadering werd het interim rapport met 429 stemmen voor, 207 tegen en 40 onthoudingen aangenomen. Wat staat hier precies in? En wat betekent dit voor de onderhandelingen over het MFK?

Het Europees Parlement laat weten het voorstel van de Commissie een goede basis te vinden, maar meent dat het niveau “de EU niet in staat stelt haar politieke toezeggingen na te komen en te reageren op de belangrijke uitdagingen die voor ons liggen.” De belangrijkste punten uit het interim rapport van de Parlement staan hieronder.

Belangrijkste punten

  • Voor het onderzoeksprogramma Horizon Europa wordt met 120 miljard euro fors meer begroot dan het voorstel van de Commissie met 83,5 miljard euro;
  • Versterking van het Europees strategisch investeringsplan ("Juncker Plan");
  • Verhoging van de financiering voor vervoersinfrastructuur (CEF) en het MKB;
  • Instandhouding van de financiering van het cohesie- en landbouwbeleid zoals het er nu is;
  • Verdubbeling van de middelen voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, verdrievoudiging van de middelen voor Erasmus+;
  • De bijdrage van de EU aan de klimaatdoelstellingen wordt vastgesteld op minimaal 25% van de MFK-uitgaven.

Voor deze wijzigingen moet het totale MFK-budget worden opgehoogd naar 1.493 miljard euro in tegenstelling tot de 1.279 miljard uit het voorstel van de Europese Commissie.

Wat betekent dit?

Nu het Parlement een officieel standpunt heeft ingenomen, volgen de MFK-onderhandelingen de standaard Europese gang van zaken. Het wachten is nu dus op de stellingname van de Raad. Deze komt 13 december bijeen om het MFK te bespreken. Met dit standpunt beginnen vervolgens de onderhandelingen tussen de Commissie, Raad en het Parlement.

Wel moet op EU-niveau door de aankomende Brexit en Europese verkiezingen in mei rekening worden gehouden met vertraging. De verwachting is dat er niet eerder dan einde 2019 / begin 2020 een akkoord is voor het MFK.

Houd de website van ERAC in de gaten om te weten welke kansen en financieringsmogelijkheden het MFK 2021-2027 uw regio of uw organisatie wellicht biedt.

Voor vragen over het MFK kunt u contact opnemen met onze adviseur Luc van Raaij, lucvanraaij@erac.nl of 06 511 611 70.

Voor meer informatie over MFK: