Rapport Ecofys - Afwegingskader projectenlijst CO2-emissiereductie

gepubliceerd

Dit rapport bevat een uitwerking van een afwegingskader om tot een selectie van projecten te komen, die voor overheidsondersteuning in aanmerking komen. De afwegingscriteria richten zich zowel op CO2-emissiereductie als op economische potentie. Dit rapport richt zich met name op de industrie (met clusters als Chemelot, Eemsdelta, Emmen, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland/West-Brabant).

De scoring van projecten geeft een overzicht, waarbij direct duidelijk is wat de sterke en zwakke punten van elk project zijn. Dit kan ook een houvast bieden bij de bepaling van het soort ondersteuning vanuit EZK relevant voor dat specifieke project. Het afwegingskader is niet bedoeld als selectieprocedure voor projecten, maar om EZK een houvast te bieden bij het selecteren van projecten die ondersteuning behoeven en een grote bijdrage kunnen leveren aan zowel CO2-emissiereductie en versterking van Nederlandse economie op de lange termijn. Het rapport zal worden gebruikt bij de verdere uitwerking en implementatie van het Klimaatakkoord.

De vraag die centraal staat in deze studie is: Hoe kan de overheid projecten binnen de zes industriële clusters selecteren voor ondersteuning, die de meeste CO2-emissiereductie opleveren en gelijktijdig dermate innovatief en toekomstgericht zijn dat ze bijdragen aan een sterke Nederlandse economie op de lange termijn?

De verschillende categorieën van duurzame initiatieven zijn:

  • Energie efficiëntie;
  • Circulaire economie (CE);
  • Biobased economie;
  • Duurzame energie;
  • Elektrificatie;
  • CCS/CCU;
  • Anders namelijk: projecten die niet onder een van de categorieën kunnen worden verdeeld maar wel significantie reductie van CO2 opleveren kunnen met een toelichting onder ‘anders namelijk’ worden geplaatst.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Bron: Mijn Publieke Zaken