Ambassadeurs

Celine van Soest

Senior adviseur

Celine van Soest is Senior Adviseur bij ERAC en daarnaast sinds 2022 Teamleider van de Business Unit Europa & de regio. Met een uitgebreide en diverse achtergrond vol met internationale ervaringen en met maatschappelijk verantwoord ondernemen, is ze in 2018 bij ERAC gestart.

Waarom werk jij zo graag bij ERAC en niet ergens anders?

Wat mij bij ERAC aantrekt is de inhoudelijke focus. We zijn veel bezig met de maatschappelijke transities en dat is wat ik heel belangrijk vind in mijn werk, om iets goeds bij te dragen aan de wereld.

Inhoudelijk zijn het steeds weer andere onderwerpen, die allemaal bijdragen aan dingen een beetje beter doen. Van landbouwtransitie tot diagnostiek in de zorg, tot 6G, tot mkb ondersteuning voor innovatie. Wat ik leuk vind is om het proces in goede banen te leiden. Het zorgen dat de juiste dingen op het juiste moment gebeuren, dat je de klant meeneemt, dat je de collega’s in het team meeneemt, en dat iedereen tevreden is aan het einde van de dag.

ERAC als bedrijf spreekt me heel erg aan vanwege de sfeer en cultuur. Ik vond het al heel tekenend dat ik in de week voordat ik bij ERAC startte een kaartje in de brievenbus kreeg met: Welkom, we kijken uit naar je komst. Dat zit gewoon verweven in het bedrijf, dat er aandacht is voor de collega’s. Sollicitanten vragen altijd in een gesprek, hoe is de cultuur? Dan lijkt het een beetje alsof ik een promopraatje voor ERAC aan het houden ben, want natuurlijk wil iedereen het bedrijf een beetje verkopen, maar zo voel ik dat ook echt. Het is geen promopraatje. Het is echt wat ik ervaar. De collega’s zijn vriendelijk tegen elkaar, er is geen ellebogen-cultuur en je hebt alle kansen om je te ontwikkelen. Dat laatste moet je wel zelf doen, maar je wordt er zeker in ondersteund en het wordt gestimuleerd. Je kan tot op zekere hoogte je eigen pad bewandelen en je krijgt de vrijheid daarvoor. Ook doen we veel leuke dingen naast het werk.

Heb je een voorbeeld van een project waar je aan gewerkt hebt wat je echt super interessant vond? En waarom dan?

Ik ben al sinds eind 2020 als programmacoördinator betrokken bij AgroProeftuin de Peel. Het is een programma in de regio Noordoost-Brabant. Wij zijn een innovatie hub voor verduurzaming van de landbouw in de regio. Het is een programma dat financiering krijgt vanuit verschillende routes, provincie Noord Brabant, de gemeenten in de regio, en LNV. Er hangen veel losse projecten onder het programma. Mijn rol daar is om vanuit subsidie-technisch perspectief zaken in goede banen te leiden en om te zorgen dat we de financiers aan boord houden, dat we rapporteren over onze resultaten en dat we die resultaten daadwerkelijk realiseren. Oftewel, om te zorgen dat het proces goed verloopt. Die rol vind ik erg leuk en het thema is heel interessant, er gebeurt heel veel en steeds meer in de landbouwsector. We zijn net weer een nieuwe fase van het programma gestart, dus afgelopen jaar zijn we bezig geweest om de financiering daarvoor te realiseren.

Mijn tweede voorbeeld is het 6G FNS-programma. Twee jaar geleden begonnen we om dat programma uit te werken tot een Nationaal Groeifonds aanvraag. Ik was betrokken als procesmanager vanuit mijn subsidie technische expertise. Ik werkte met een super ambitieus en gefocust team vanuit de klant. Dat was een heel leuk proces om te begeleiden en mee te denken. Vooral ook omdat we allemaal gelijkwaardig waren en het meer voelde als een groep collega’s in plaats van klant-adviseur. Na indiening van het voorstel was er zo’n overtuiging dat het tot succes zou gaan leiden, dat de klant ons heeft ingehuurd om direct de start van het programma voor te bereiden. Het FNS-programma is goedgekeurd en inmiddels verzorgt ERAC het financieel management en project control tijdens de uitvoering.

Wat moet iemand die geïnteresseerd is in ERAC echt weten over ons werk, en ook over de medewerkers zelf?

Over ons werk? Dat het heel dynamisch is, je bent op elk moment met heel veel verschillende projecten bezig en over de tijd ook weer met veel verschillende projecten die allemaal, of bijna allemaal, bijdragen aan een maatschappelijk doel. Daarnaast krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen, je werkt samen met leuke en ambitieuze collega’s, die ook hart voor de maatschappij hebben en aan vooruitgang willen bijdragen. ERAC is een bedrijf dat hart heeft voor de medewerkers en daar op allerlei manieren invulling aan geeft.

Heb je nog iets anders dat je dat je wilt delen? Over het werken bij ERAC, of over de cultuur? Andere dingen eventueel…

Bij ERAC kan je je de inhoud te specialiseren, én op het type werkzaamheden, afhankelijk van je voorkeur en achtergrond. Een ander kenmerkend aspect van ERAC is dat we voor een grote groep klanten werken: overheden, kennisinstellingen, samenwerkingsverbanden. Dat bepaalt de type opdrachten en maakt ook dat je regelmatig aan verschillende kanten van de tafel zit. Het kan zijn dat je een groep bedrijven en organisaties begeleidt om een project en een subsidieaanvraag te ontwikkelen, terwijl je in een eerdere periode vanuit een uitvoeringsorganisatie aanvragen beoordeelde. Als je gedurende je tijd bij ERAC aan de verschillende kanten van de tafel hebt gezeten, maakt dat het veel makkelijker om je in het perspectief van die andere partijen te verdiepen en dus beter advies te geven.

Er zijn allerlei kansen binnen de interne organisatie om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld een rol in de Academy, de PERAC, de OR, de Foundation of om de stap naar teamleider te maken. Er zijn allerlei routes te bewandelen, zolang je zelf het initiatief toont. Als je gaat afwachten in een hoekje, dan blijf je bij wijze van spreken in het hoekje zitten, maar als je laat zien dat je wat kan en wat wil, dan gaat de organisatie samen met jou kijken wat er mogelijk is.

Dit merk ik ook als teamleider. Als iemand tegen mij zegt: “ik wil stappen zetten”, kan ik niet de stap voor die persoon maken. Je moet zelf weten wat je wil en daarmee aan de slag gaan. Soms is dat niet makkelijk, want het is nieuw en je moet het proberen, maar dat hoort erbij als je iets wilt bereiken en daarbij wordt je geholpen en gestimuleerd.

Je moet in dit werk snel kunnen switchen en kunnen leren, en het is belangrijk dat je dat ook leuk vindt. Je moet je open kunnen stellen om snel te leren, ook tijdens de uitvoering van projecten. Leergierigheid is een eigenschap die past bij mensen die bij ERAC werken.

“ERAC is een bedrijf dat hart heeft voor de medewerkers en geeft daar op allerlei manieren invulling aan.”

Celine van Soest, Senior adviseur & Teamleider bij ERAC