Ambassadeurs

Sabine Zwaans

Medior adviseur

Sabine Zwaans is een Medior Adviseur bij ERAC, werkzaam in de Business Unit Europa en de regio. Ze is sinds 2022 in dienst bij ERAC, na werkervaring opgedaan te hebben bij de Rijksuniversiteit Groningen. Sabine is toen ingestroomd als trainee en in een versneld traject doorgegroeid naar haar huidige functie.

Waarom werk jij zo graag bij ERAC en niet ergens anders?

Ik ben heel gericht bij ERAC komen werken. Een primaire reden hiervoor is omdat ik graag werk doe dat maatschappelijke impact heeft, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat dit in de waarden van ERAC zit en tot uitvoering gebracht wordt kwam ook goed naar voren uit de interviews.

De werkcultuur speelt ook zeker een rol in waarom ik hier graag werk. Het is voor mij heel belangrijk dat het een prettige omgeving is waar mensen gewoon op een heel fijne, maar ook hartelijke manier met elkaar om kunnen gaan. Dat zit echt in de kern van de organisatie.

Welk project waar je aan gewerkt hebt vond je nu echt super interessant, en waarom?

Wat mij enorm aanspreekt, is dat wij een breed werkveld hebben. We werken van het begin van de Europese cyclus, tot helemaal aan het einde. Dus van programma’s ontwikkelen en opstellen, tot aan uiteindelijke projectaanvragen en project control. Ik zit zelf aan de voorkant van die fase en niet zozeer aan de control kant. Daarnaast werk ik veel met decentrale overheden aan effectief werken met Europa en alles dat daarbij komt kijken. Welke kennis en capaciteit er nodig is, hoe je kan prioriteren vanuit de eigen organisatie en navigeren in het Europese financieringslandschap bijvoorbeeld. Dit is dus onder andere een stukje netwerken en lobbyen, maar vooral ook Europese projectontwikkeling en subsidieaanvragen. Dat vind ik heel leuk, omdat Europa voor veel mensen vaak vrij ver weg lijkt te staan, terwijl het eigenlijk heel dichtbij komt. Mijn passie ligt in het tastbaar en zichtbaar werken met Europa vanuit die lokale en regionale blik.

Zoals ik al noemde werk ik verder veel aan programmaontwikkeling, zoals eerder voor het Nationaal Groeifonds, Regio Deals en meer. Ik heb inmiddels aan een aantal omvangrijke programmaontwikkelingen mogen werken en de aanvragen die daar parallel aan lopen. Dat zijn mooie projecten om aan mee te kunnen werken, omdat dat grootschalige consortia zijn die een wezenlijke verandering willen gaan maken in de maatschappij. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, innovatie en technologie. In de ecosystemen waar zulke programma’s ontstaan werken partijen immers samen aan complexe opgaven. Het begeleiden van zo’n traject is daarom ook best complex, maar juist daarom vind ik ook heel interessant om daaraan mee te werken.

Een ander mooi voorbeeld van zo’n project waaraan ik heb meegewerkt is het geven van organisatieadvies voor een middelgrote gemeente. Een hele fijne organisatie waarin ze de ambitie hebben geformuleerd om meer te gaan werken met de verschillende mogelijkheden die Europa biedt. Ze hebben daarvoor concrete acties op geformuleerd en zijn daar ook mooie stappen in aan het zetten. Samen met een aantal andere collega’s begeleid ik hen daarin. Dat is heel mooi, omdat er daar heel veel gaande is. Ze zijn bezig met vergroening van de stad, met transitieopgaven en innovatieve aspecten daarvan waarvoor ze soms ook extra financiële ondersteuning zoeken. Wij helpen hen bij het inzetten van Europese bijdragen, zij het in de vorm van kennis of financieren, voor het realiseren van die ambities.

Uiteindelijk gaat het bij deze projecten erom dat je het blijvend doet, alleen dan krijg je de gewenste resultaten op de lange termijn. Je moet continu na blijven denken over de kansen die Europa biedt om je organisatie te ondersteunen in het realiseren van die ambities via concrete projecten. Dit kunnen financiële middelen zijn, maar ook kennisdeling. We zien steeds meer dat dat stuk kennisuitwisseling steeds belangrijker is. We zijn op zoek naar de grote antwoorden op de vraagstukken die in de maatschappij spelen. Het vinden van oplossingen, en vooral het delen van die oplossingen met elkaar, wordt dus ook steeds belangrijker.

Wat moet iemand die geïnteresseerd is in ERAC echt weten over ons werk, en over de medewerkers zelf?

Wat ik heel belangrijk vind is dat het een prettige omgeving is waar mensen op een prettige, hartelijke manier met elkaar om kunnen gaan. Dat zit echt in het DNA van de organisatie. Het is een fijne werkcultuur, heel open en warm. Je ervaart dit op de werkvloer en in de onderlinge samenwerking.

ERAC als werkgever is ook echt betrokken bij jou als persoon en de persoonlijke groei die je beoogt. Wat heel mooi is, is dat er intern ook heel erg de wens is om kennisdeling te stimuleren en te faciliteren. Ook je inhoudelijke groei wordt daarin mogelijk gemaakt. Er is heel veel ruimte om aan te geven waar je je in wilt ontwikkelen, of als je dat misschien nog niet weet, om juist kennis te maken met verschillende facetten van ons werkveld en daar ook collega’s over te spreken.

De dagelijkse dynamiek met collega’s is ook erg fijn. Je werkt in projecten met mensen waar je veel van kunt leren en die ook de ambitie hebben om de maatschappij een stukje beter te maken. Wat ons kenmerkt als organisatie is dat iedereen heel bevlogen is. Er zit veel ambitie in de organisatie en er zit een sterke maatschappelijke oriëntatie. Dit alles met een hands-on, we gaan het fixen-mentaliteit.

Iets anders dat mensen moeten weten is dat een aspect als vitaliteit hoog in het vaandel staat. Dit wordt niet alleen op de website leuk verteld, maar dit zie je ook echt terug in de organisatie, zowel vanuit de werkgever als bij de medewerkers zelf. Dit is iets dat ik zelf erg waardeer.

Je hebt natuurlijk een tijdje terug het traineeship afgerond, kan je nog iets vertellen over het traineeship en hoe jij dit ervaren hebt?

Ik heb een verkorte versie van het traineeship gedaan, omdat ik al werkervaring had toen ik hier binnenkwam. Ik vond het echt heel fijn dat je goed meegenomen en opgeleid wordt in het vak van adviseurschap. Het is niet alleen dat je analytisch werk doet, het werk is ook heel dynamisch. Je werkt veel met klanten, dus het is belangrijk om ook te leren wat dat inhoudt, hoe je daar goed mee om kunt gaat en vooral ook hoe je organisaties echt kunt helpen met de vraag waarmee ze naar ons toe komen. Het traineeship leidt je daarin op en bied je een vliegende start.

 

“Wat ik heel belangrijk vind is dat het een prettige omgeving is waar mensen op een prettige en hartelijke manier met elkaar om kunnen gaan.”

Sabine Zwaans, Medior adviseur