Skip to main content

Benut de voordelen van circulair ondernemen

Heeft uw gemeente circulaire ambities? Grote kans dat de corona-uitbraak die plannen overhoop heeft gegooid. Terwijl er volop kansen liggen, ook door stimulans vanuit Europa. Tijd om ambities ook echt van de grond te krijgen. Ontdek hoe u dat aanpakt en wat het oplevert.

We zijn ontzettend afhankelijk van andere landen als het gaat om de import van grondstoffen, halffabrikaten en onderdelen. Dat zagen we wel tijdens de coronacrisis. Feit is dat de luchtvracht en het containervervoer uit bepaalde delen van de wereld ernstig werd vertraagd. Dit leverde problemen op voor bepaalde productie- en leveranciersketens in Nederland. De hamvraag was: hoe worden we na de crisis minder kwetsbaar voor deze onverwachte schokken? Circulair bleek een goed antwoord.

Extra argument

Eerder waren argumenten om met circulariteit aan de slag te gaan vooral gestoeld op economische voordelen en milieuwinsten. Deze win-win betekende helaas nog niet dat circulair ondernemen definitief werd opgepikt. Zaken als een starre bedrijfscultuur, te lage prijzen voor materialen, regelgeving en vastzittende denkpatronen stonden in de weg. Het argument dat circulair ons minder kwetsbaar maakt brengt urgentie. Slim en zuinig omgaan met grondstoffen en materialen betekent minder afhankelijkheid van import.

Circulair maakt ons minder kwetsbaar, dat brengt urgentie.

Afhankelijkheid drastisch omlaag

Natuurlijk is een volledig onafhankelijke economie een utopie. Nederland is een open economie en blijft altijd sterk afhankelijk van het buitenland. Toch kunnen we die afhankelijkheid drastisch terugdringen. Neem de onzekere aanvoer van zeldzame aardmetalen. De afhankelijkheid hiervan is hoog, aangezien deze grondstoffen hard nodig zijn om bijvoorbeeld grote aantallen accu’s, zonnepanelen en windmolens te bouwen. Uit onderzoek blijkt echter dat we met deelgebruik en recycling de nationale behoefte aan aardmetalen met 20 tot 70 procent (!) terug kunnen dringen.

Inzicht = kickstart

Het realiseren van circulaire producten of processen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Elke keten of bedrijfstak kent weer andere specifieke randvoorwaarden en mogelijkheden. Daarbij is het onmogelijk om alles in één keer circulair te krijgen. Klein beginnen maakt het behapbaar en zorgt ervoor dat er binnen uw gemeente stappen gezet blijven worden. Een hulpmiddel om de circulaire mogelijkheden te verkennen is de R-ladder. Deze tool maakt de best passende circulaire strategie – zoals recycling, hergebruik, reparatie, leasen of delen – voor bedrijven inzichtelijk. Dit vormt de basis voor geleidelijke verbeteringen.

Hulplijnen staan klaar

Zodra er zicht is op circulaire kansen, is het vooral een kwestie van doen. De praktijk leert echter dat het in deze fase vaak stokt. Gelukkig staat u er niet alleen voor binnen uw gemeente. Zo kunt u terecht bij het zogenoemde Versnellingshuis. Dit loket is bedoeld voor instanties die aan de slag willen gaan met circulair ondernemen. Ook zijn er diverse regelingen, zoals DEI+ Circulaire Economie, MIA/Vamil en de Subsidie Circulaire Ketenprojecten. Kortom: verschillende hulplijnen die passen bij verschillende situaties.

Alle reden om juist nu de eerste stappen te maken richting meer circulariteit. Zo werkt u binnen uw gemeente aan mee om de Nederlandse economie beter te beschermen tegen onvoorspelbare schokken.

ERAC is gespecialiseerd in vraagstukken rondom de circulaire economie en energietransitie en betrokken bij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (RVO, EZK) en het Versnellingshuis Nederland Circulair. Meer weten? Neem contact op met marijnvanzanten@erac.nl.

Nieuwsoverzicht

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op

Meer artikelen

Actueel

Europese verkiezingen: perspectieven en kansen

Met de Europese verkiezingen is het nu meer dan ooit relevant om de rol van de EU voor Nederland te…
Actueel

Versterk brede welvaart in uw regio: Praktische tips voor succes met de Regio Deal

Ontdek praktische tips van adviseur Marijn van Zanten om met uw voorstel het beste uit de Regio Deal te halen.
Actueel

Regioversnellers voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie

Een inspirerend blog voor alle regionale intermediaire partijen en overheden die zich inzetten om de circulaire transitie te faciliteren.