De kracht van samenwerking

Business ecosysteem

Een duurzaam en synergetisch netwerk leidt tot optimale waarde. ERAC is uw partner voor een gestructureerd business ecosysteem met doelgerichte resultaten.

Slim en succesvol

Bouw aan uw business ecosysteem

ERAC leidt de weg in het realiseren van succesvolle, innovatieve projecten en helpt deze sneller van de grond te krijgen. We zijn gespecialiseerd in het opbouwen én onderhouden van innovatieve business ecosystemen en helpen uw organisatie graag verder.

 • Realistisch en eerlijk advies
 • Integratie van strategisch denken en praktisch uitvoeren
 • Meetbare resultaten
Neem contact op
Ecosysteemontwikkeling

Vergroot uw financiële slagkracht

We brengen partijen samen. Met een strakke aanpak en focus op haalbare doelen, versnellen wij uw financiële slagkracht en daarmee de ontwikkeling van het ecosysteem van uw bedrijf.

Ecosysteemontwikkeling
Ecosysteemmanagement

Optimaliseer het ecosysteem van uw bedrijf

Schakel soepel in de dynamische praktijk. Met onze rollen als kwartiermakers, strategisch programmamanagers en procesmanagers haalt u het maximale uit het ecosysteem van uw bedrijf.

Ecosysteemmanagement
Onderzoek, monitoring en evaluatie

Maak uw business ecosysteem meetbaar

Met onze praktische aanpak tonen wij de effecten van uw project aan. Gericht onderzoek vormt de basis voor slimme beslissingen bij nieuwe investeringen.

Lees meer

Zo gaan we samen van start

Neem direct contact op met
Pieter Liebregts

+31 (0)6 53 28 86 57
pieterliebregts@erac.nl

Kennismaking

We bespreken de inhoud van uw project en nemen de tijd om uw doelstellingen te begrijpen. Zo krijgen we een helder beeld van het doel van uw project.

Aanpak en planning

In een plan van aanpak beschrijven we wat er precies nodig is om uw doelen te bereiken. Inclusief activiteitenlijst en realistische tijdsplanning zodat u een duidelijk beeld heeft van de voortgang van het project.

Offerte

Na het plan van aanpak ontvangt u een offerte. Goedgekeurd? Dan gaan we direct aan de slag. Het begin van onze samenwerking!

Uitvoering

Gedurende het gehele proces staan onze experts voor u klaar. Of het nu gaat om advies, implementatie of monitoring; u krijgt de juiste begeleiding om succesvol te zijn.

Resultaat

Samen zorgen we ervoor dat de toegekende financiering rechtmatig en doeltreffend wordt ingezet. We streven naar een langdurige samenwerking waarbij u zich geen zorgen hoeft te maken over administratieve lasten.

Evaluatie

Na afronding van het project volgt de evaluatie. We bespreken de resultaten en uw tevredenheid. Uw feedback is waardevol voor toekomstige projecten!

Neem direct contact op met
Pieter Liebregts

+31 (0)6 53 28 86 57
pieterliebregts@erac.nl

Van ambitie naar actie

Resultaat met ERAC

De dienstverlening van ERAC is erop gericht op projecten uitvoerbaar te maken. Mét een haalbare business case. Zo blijft strategie niet alleen op papier staan.

Meer over ERAC
Hoe kunnen kleine organisaties en start-ups deelnemen aan een business ecosysteem?

Kleine organisaties en start-ups kunnen een business ecosysteem versterken door hun unieke expertise en innovatieve ideeën in te brengen. Ze kunnen samenwerken met grotere partners binnen het ecosysteem om gezamenlijk te innoveren en daar een sterke subsidieaanvraag voor te ontwikkelen. Bij veel subsidieprogramma’s is de deelname van MKB een succesfactor voor subsidietoekenning.

Wat zijn voorbeelden van succesvolle samenwerkingen binnen een business ecosysteem bij subsidieaanvragen?

Succesvolle samenwerkingen binnen een ecosysteem kunnen bestaan uit gedeelde onderzoeksprojecten, gezamenlijke R&D en  het delen van faciliteiten en expertise tussen partners. Dit kan de basis vormen voor projectontwikkeling voor een subsidieaanvraag. Samenwerkingen versterken het business ecosysteem en ondersteunen innovatie en waardecreatie.

Waarom is er voor de ontwikkeling van een business ecosysteem vaak subsidie nodig?

Er zijn verschillende redenen waarom er subsidies nodig zijn voor de ontwikkeling van een business ecosysteem.

 • Het ontwikkelen van nieuwe technologieën, processen of producten vereist vaak uitgebreid onderzoek en ontwikkeling. Subsidies kunnen worden gebruikt om deze activiteiten te financieren, waardoor bedrijven worden gestimuleerd om te innoveren en hun concurrentievermogen te vergroten.
 • Business ecosystemen kunnen profiteren van gedeelde infrastructuur zoals laboratoria, testfaciliteiten of logistieke hubs. Subsidies kunnen worden gebruikt om de ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke infrastructuur te ondersteunen, wat de toegang voor bedrijven vergemakkelijkt en de efficiëntie verhoogt.
 • Om een sector te laten groeien, is opgeleid personeel nodig. Subsidies kunnen worden gebruikt om opleidingsprogramma’s, stages of andere initiatieven te financieren die gericht zijn op het ontwikkelen van benodigde vaardigheden en kennis binnen de sector.
 • Subsidies kunnen worden ingezet om de internationale concurrentiepositie van een sector te versterken. Bijvoorbeeld door exportbevorderende maatregelen of subsidies voor deelname aan internationale handelsbeurzen.
 • Subsidie kan dienen om het risico te verminderen voor bedrijven die nieuwe markten betreden of innovatieve technologieën ontwikkelen binnen een specifieke sector.
Wat is een business ecosysteem en waarom is het belangrijk voor innovatie?

Een business ecosysteem bestaat uit verschillende organisaties. Denk aan bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties die samenwerken binnen een sector en industrie. Een business ecosysteem is belangrijk voor innovatie omdat het verschillende spelers samenbrengt, het toegang biedt tot resources, synergieën mogelijk maakt en de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe ideeën versnelt.

Bouw aan duurzame groei

Is een business ecosysteem wat voor uw bedrijf?

Streeft u naar duurzame groei en effectieve samenwerkingen? Ontvang deskundig ecosysteemadvies om uw doelen te realiseren. Of het nu gaat om regionale expansie, sectorontwikkeling of bedrijfssamenwerking. We hanteren een resultaatgerichte aanpak gebaseerd op diepgaande analyses, strategische planning en nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

Zo zetten wij een business ecosysteem op

Onze experts werken zij aan zij met u om een heldere visie te ontwikkelen, strategische doelstellingen vast te stellen en een actieplan op te stellen gericht op meetbare resultaten. Daarvoor hebben we de volgende diensten opgezet:

 • Ecosysteemontwikkeling: identificeren van kansen en creëren van een inclusief ecosysteem dat innovatie en groei bevordert
 • Ecosysteemmanagement: ondersteuning bij beheer en optimalisatie van uw ecosysteem, inclusief coördinatie en activiteiten en betrokkenheid van belanghebbenden
 • Onderzoek, monitoring en evaluatie: nauwgezette analyse en evaluatie om de effectiviteit en impact van uw ecosysteem te meten en waardevolle inzichten te verkrijgen voor verdere groei

Wilt u ontdekken wat een ecosysteem voor uw bedrijf kan betekenen? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.