5Groningen lanceert digitale revolutie op Gronings platteland

Volgens de reclameslogan gaat er niets boven Groningen. Dat gaat de komende jaren zeker op voor bedrijven en kennisinstellingen die mobiele toepassingen ontwikkelen waarvoor de huidige 4G bandbreedte niet voldoet. Het 5G netwerk biedt onder meer een 100x snellere verbinding, maar zal pas in 2020 landelijk worden uitgerold. Tot die tijd kan er in Noord-Groningen al mee worden geëxperimenteerd.

5Groningen is de naam van het samenwerkingsverband dat tot doel heeft praktische toepassingen voor 5G te ontwikkelen en de landelijke uitrol, door het ministerie van Economische Zaken gepland vanaf 2020, voor te bereiden. Het programma is opgezet door Economic Board Groningen (EBG) in samenwerking met negen publieke en private partners op het gebied van telecom, wetenschap en economische ontwikkeling. Onder andere het Agentschap Telecom, Vodafone, KPN, Huawei, TNO, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool sloten zich aan.

5G Fieldlab
“5Groningen zet in Noord-Groningen een netwerk op van 5G-antennemasten. Dit experimentele netwerk is het eerste 5G Fieldlab ter wereld in ruraal gebied,” vertelt programmamanager Peter Rake. “Er zijn wereldwijd natuurlijk meer testgebieden, maar die zijn allemaal opgezet in stedelijke omgevingen. Terwijl 5G juist veel kansen biedt aan het platteland. Zo is er hier behoefte aan zorg op afstand. Door middel van 5G is het bijvoorbeeld mogelijk dat specialisten vanuit het ziekenhuis, via een ‘augmented reality’-bril, meekijken met het ambulancepersoneel als de ambulance nog onderweg is. Ook in de landbouw zijn legio toepassingen te bedenken, zoals sensoren tussen de gewassen of drones die 2D en 3D informatie verschaffen over de gewassen. Het 5G netwerk biedt niet alleen een grotere bandbreedte maar er kunnen bovendien duizend keer zoveel apparaten op worden aangesloten: 1 miljoen verbindingen per vierkante kilometer!”

5Groningen wordt medegefinancierd vanuit het Europees subsidieprogramma EFRO. Het eerste 5G Lab is inmiddels geopend op de campus van de Universiteit. Peter Rake: “5Groningen biedt bedrijven een kans om koploper te worden in hun sector. De kans ligt er, maar je moet hem zelf pakken. Net zoals de EBG de mogelijkheid heeft gegrepen om van Noord-Groningen dé 5G-proeftuin van Nederland te maken.”

Aardbevingsgebied
De EGB stelt de komende jaren elk jaar een subsidie van een half miljoen euro ter beschikking aan bedrijven die een pilot willen opzetten met 5G-technologie. Daarvoor moet de pilot in eerste plaats voldoen aan één van de vijf gedefinieerde thema’s: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Ook moet de pilot kunnen bijdragen aan de economische groei of welvaart in Noord-Groningen, dat als aardbevingsgebied die impuls goed kan gebruiken.

Telezorgcentrum
De eerste economische impulsen zijn al merkbaar in het 5G-proefgebied. Zo vestigde het Amsterdamse ICT-bedrijf MobileCare een Welzijn en Leefstijl Monitoring Centrum in Delfzijl. Dit telezorgcentrum levert diensten voor virtuele thuiszorg, waarbij de ouderen via tablets, sensoren en smartwatches worden gemonitord. Voor het ontwikkelen van nieuwe realtime toepassingen voor dit ‘digitale vangnet’ maakt MobileCare in de toekomst gebruik van de faciliteiten die het 5G Lab biedt. Het bedrijf mikt op vijftienduizend cliënten binnen Nederland, wat Delfzijl vijfhonderd arbeidsplaatsen zou opleveren.

De impact van ERAC

Na het tekenen van de intentieverklaring door de ‘Founding Fathers’, werd ERAC ingeschakeld om bij te dragen aan drie vitale onderdelen van 5Groningen: het uittekenen van een organisatiemodel, het ontwikkelen van de Pilotregeling 5Groningen en het adviseren over de financieringsaanvraag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Peter Rake: “ERAC heeft ons echt geholpen om het project concreet van de grond te krijgen. De regelingen en randvoorwaarden rond Europese financiering zijn dermate complex dat je mensen nodig hebt die daar volledig in thuis zijn. Daarnaast is ERAC sterk in governance, wat ze zowel hebben uitgewerkt voor de organisatie van 5Groningen als voor de Pilotregeling. Met al hun kennis en ervaring fungeerde ERAC als een ‘lighthouse’. Voor mij was scheidend directeur Mayko Slinkman hierin gezichtsbepalend; ik kijk met plezier terug op onze samenwerking. “