De juiste koers varen voor subsidiebeheer Maasroute

De Maasroute is niet opgewassen tegen de grotere binnenvaartschepen. Daarom wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen Nijmegen en Maastricht aangepast. Marc Wagemakers is namens ERAC verantwoordelijk voor het subsidiebeheer. Hij legt uit wat de rol van ERAC is bij dit grote project.

Wat wordt er precies aangepast aan de Maasroute?
“De Maasroute is eigenlijk niet gemaakt voor VB-schepen (grote binnenvaartschepen). Daarom worden er bruggen verhoogd, bochten verbreed en sluiscomplexen verlengd. De Europese Unie heeft een CEF-subsidie van 13 miljoen toegekend aan de afsluitende fase van het project.”

Wat houdt CEF precies in?
“CEF staat voor Connecting Europe Facility. Dit programma stimuleert een efficiënte, geïntegreerde, duurzame en multimodale infrastructuur in de EU. Het programma kent drie pijlers: energie, digitaal en transport. Uit de laatstgenoemde pijler wordt dit project gesubsidieerd.”

Wat is de rol van ERAC in dit project?
“Aan ons de taak om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat aan alle subsidie-eisen van de Europese Unie voldoet. Ook zorgen we voor de verantwoording van de kosten. Door middel van rapportages maken we deze inzichtelijk voor Brussel. Er zitten veel regels aan verbonden. Het is dus belangrijk dat je de regels van het subsidieprogramma goed kent. Gelukkig kunnen we goed inschatten wat de subsidiegever wil weten. ERAC is momenteel bezig met het afwikkelen van het subsidietraject. Een interessant project waarin wij graag de koers varen!”

Beeldmateriaal: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op