De stem van Nederlandse gemeenten in Europa

Europa wil vooruit. Met 28 aangesloten lidstaten die een grote diversiteit kennen op sociaal, cultureel, economisch en politiek terrein. En met burgers voor wie de EU vaak ver van hun bed is, terwijl een groot deel van de daar ontwikkelde wet- en regelgeving direct van invloed is op hun regio. Hun stem wordt in Brussel vertolkt door het Comité van de Regio’s.

Dit Comité slaat als adviesorgaan al twintig jaar een brug tussen Europa en decentrale overheden door de belangen van de eigen regio’s en gemeenten in de Europese wet- en regelgeving te behartigen. De belangrijkste beleidsthema’s zijn verdeeld over zes commissies, waarin voor Nederland 24 provinciale en gemeentelijke bestuurders zitting hebben. De gemeentelijke bestuurders zijn lid namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uitvoering en handhaving
Bas van den Barg, senior beleidsmedewerker VNG: “Gemeenten en Europa zijn sterk van elkaar afhankelijk. Lokaal beleid wordt gestuurd vanuit Europa, maar tegelijkertijd is Europa afhankelijk van regionale overheden voor de uitvoering en handhaving van haar wetten en regels. De gemeentelijke commissieleden vormen de spreekbuis van de Nederlandse gemeenten bij de Europese Unie. Als VNG ondersteunen wij hen, zowel inhoudelijk als uitvoerend, bij het voorbereiden van commissievergaderingen.”

Proactief stelling nemen
Vanwege een tijdelijke onderbezetting bij de VNG heeft ERAC een ad-interim adviseur ingezet ter ondersteuning van de wethouders in de Commissie SEDEC. In deze commissie waken 110 provinciale en lokale vertegenwoordigers over sociaal beleid, onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en cultuur. Ook de digitale agenda, met thema’s als big data, standaardisatie en privacywetgeving, maakt deel uit van het portfolio. ERAC kon met deze opdracht haar kennisspectrum in Brussel verruimen, de VNG wist zich verzekerd van inhoudelijke inbreng. “ERAC is gespecialiseerd in regionaal beleid, waardoor wij blind konden varen op de adviezen van de gedetacheerde adviseur”, aldus Van den Barg. “Hij heeft daarnaast een initiatiefrapport voorbereid dat aansluit op de Urban Agenda, een van de geprioriteerde thema’s van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Hiermee kunnen we in Brussel de agenda medebepalen en proactief stelling nemen voor de Nederlandse gemeenten in Brussel.”

De impact van ERAC

ERAC heeft voor een periode van zes maanden de taak van de VNG voor de Commissie SEDEC waargenomen. In deze functie heeft onze adviseur met inhoudelijke en praktische ondersteuning de wethouders gefaciliteerd. Hiermee konden zij hun stem namens Nederlandse gemeenten doen klinken op Europese onderwerpen van nu, en van de toekomst.