Den Haag boekt succes met Kansen voor West

In de afgelopen jaren is in Den Haag met man en macht gewerkt om de economische crisis te boven te komen. Met middelen uit het Europese subsidieprogramma Kansen voor West is het woon-, werk- en ondernemersklimaat zelfs op vele fronten verbeterd. Het Haagse programmabureau presenteerde onlangs het eindverslag in de vorm van een projectenboek, waarin naast de programmaresultaten alle projecten zijn opgenomen die hieraan hebben bijgedragen.

In het kader van Kansen voor West formuleerde Den Haag een gemeentelijk Operationeel Programma. Daarin staan verschillende speerpunten beschreven zoals het versterken van het toerisme, het stimuleren van ondernemerschap en milieu-innovaties, de revitalisering van de binnenstad en het ondersteunen van jongeren. Onderwerpen die onder de verschillende doelgroepen een breed draagvlak bleken te hebben én uitnodigden tot een fikse bijdrage uit publieke en private middelen: gemiddeld leidde elke Europese euro tot een aanvullende externe investering van ruim drie euro. In totaal is 176 miljoen euro geïnvesteerd!

Prachtige projecten
Een geslaagd voorbeeld uit het projectenboek is de uitbreiding en verduurzaming van het Mauritshuis. “Een groots project, zowel in cultureel als economisch opzicht. Het vernieuwde museum trekt zoveel extra bezoekers naar de stad dat de investering binnen een jaar was terugverdiend”, aldus Ton Overmeire, programmamanager van Kansen voor West Den Haag. “Een ander voorbeeld van een project met een grote impact op de gemeente is de opening van de The Hague Security Delta Campus. Dit nieuwe nationale innovatiecentrum versterkt de positie van Den Haag als Europees knooppunt op het gebied van veiligheid.”

Revolverende fondsen
Ook de gemeente zelf kon innoveren met behulp van Kansen voor West, en wel door het opzetten van twee revolverende fondsen: het Energiefonds Den Haag (ED) en het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED). Uit deze fondsen worden leningen verstrekt die met rente terugvloeien. Zo wordt Europees subsidiegeld telkens opnieuw geïnvesteerd in duurzame stadsontwikkeling, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Over Kansen voor West
Den Haag is, samen met de steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, partner in het subsidieprogramma Kansen voor West. In de periode 2007-2013 (met uitvoering tot eind 2015) stelde de Europese Commissie in totaal 311 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de regionale concurrentiekracht en werkgelegenheid in West-Nederland. Ook in de periode 2014-2020 investeert Europa in West-Nederland (Kansen voor West II).

De impact van ERAC

Voor de inhoudelijke en financiële uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West heeft Den Haag de hulp ingeroepen van ERAC. Programmamanager Ton Overmeire: “ERAC heeft zeker bijgedragen aan het succes van Kansen voor West. De ERAC-adviseurs kennen de materie door en door en springen overal bij, van het beoordelen van de kansrijkheid van projecten tot het berekenen van exploitatietekorten. Zo hebben ze onder meer structuur aangebracht in de werkwijze waarop subsidieprojecten worden beoordeeld en afgerekend. Daardoor ligt er nu een standaard waar ook in de volgende programmaperiode op kan worden teruggegrepen.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op