Drenthe staat Vierkant voor Werk

Zuidoost-Drenthe, van oudsher een regio met een sterke maakindustrie, werd tijdens de crisis hard geraakt doordat veel productiebedrijven hun deuren sloten. Vier gemeenten hebben samen met de provincie Drenthe en het ministerie van Economische Zaken de handen ineengeslagen om het economische tij te keren. De ambitie van dit samenwerkingsverband ligt besloten in de naam: Vierkant voor Werk.

De regio Vierkant voor Werk en het ministerie van EZ hebben in augustus 2015 de Commissie Vollebregt / Alberda van Ekenstein geïnstalleerd. Deze commissie heeft advies uitgebracht over de economische structuurversterking van de regio. Een van de adviezen is het opzetten van een stimuleringsregeling die bedrijven prikkelt zich in de regio te vestigen, te groeien en te investeren in innovatie.

Keuzes
Vanuit een algemene aanbeveling komen tot een concrete stimuleringsregeling is bepaald geen sinecure. De partners moeten op inhoudelijk, financieel, juridisch en organisatorisch vlak vele keuzes maken die leiden tot een uitvoerbaar, toegankelijk en doeltreffende regeling. Welke instrumenten zijn bijvoorbeeld het meest effectief om de doelen te bereiken, en welke verdeling kan daarin het beste worden gehanteerd? Uit welke hoek kun je hoeveel aanvragen verwachten? Welke doelgroepen mogen profiteren van de regeling en onder welke voorwaarden? Wat zijn de mogelijkheden vanuit het Europees staatssteunrecht? En hoe richt je nu concreet een regeling in die daadwerkelijk bedrijvigheid versterkt, investeringsprojecten stimuleert en zo min mogelijk administratieve belasting oplevert voor alle betrokkenen? Namens alle partners heeft de provincie Drenthe ERAC gevraagd om hier ondersteuning in te bieden.

Een mooie impuls
In maart 2017 gaat hij open: de bedrijvenregeling Vierkant voor Werk voor de periode 2017-2020. De partners brachten een budget bijeen van € 12 miljoen, met een toezegging van nog eens € 3 miljoen die vrijkomt na een positieve evaluatie over de periode tot 2018. Het verwachte effect van de stimuleringsregeling is een investeringsgroei van € 110 miljoen door het bedrijfsleven in de regio en een toename van werkgelegenheid van bijna 1000 arbeidsplaatsen. Hiermee krijgt de economische structuur van de regio Vierkant voor Werk een mooie impuls.

De impact van ERAC

ERAC heeft de samenwerkingspartners geadviseerd, het gehele besluitvormingsproces ondersteund en de uiteindelijke regeling uitgewerkt. Het resultaat is een ondernemersvriendelijk bedrijfsstimuleringsprogramma met een minimum aan overhead, waardoor zoveel mogelijk van het budget bij de ondernemers terechtkomt.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op