Een plan van aanpak voor Transitievisie Warmte van Dongen

Nederlandse gemeenten moeten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. ERAC helpt de gemeente Dongen met een plan van aanpak voor deze visie. ERAC-adviseur Willem Jaspers is betrokken bij het project en vertelt er meer over.

Allereerst: wat houdt een Transitievisie Warmte in?

“Het klimaatakkoord van Parijs treedt dit jaar in werking. Gemeenten spelen een belangrijke rol om de doelen uit dit akkoord te bereiken. Zij moeten in 2050 namelijk een CO2-besparing van 95 procent gerealiseerd hebben. Dit jaar wordt er een plan van aanpak van ze verwacht: hoe pak je als gemeente zo’n Transitievisie Warmte precies aan? Eind 2021 moet deze visie uiteindelijk klaar zijn. Dit alles bij elkaar is een flinke kluif voor gemeenten, waar ze wel wat hulp bij kunnen gebruiken.”

Wat moet er zoal in de Transitievisie Warmte staan?

“Kort gezegd is het een tijdsplanning: Wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas af, en welke warmte-alternatieven zijn daar voor nodig?”

ERAC is samen met de gemeente Dongen bezig om dit plan van aanpak vorm te geven. Hoe gaat dat proces in zijn werk?

“De gemeente Dongen heeft onze expertise ingeschakeld om een plan van aanpak op te stellen. Je kunt zo’n plan vergelijken met het voorbereiden van een reis. Je bepaalt de bestemming, wie je mee gaat nemen en de voorwaarden van zo’n reis. Sommige mensen blijven de hele rit zitten, andere reisgenoten stappen misschien halverwege uit. Het opstellen van een Transitievisie Warmte is heel procesgericht, want er zijn net als een reis verschillende mensen bij betrokken. Wie zit er in de bus en wat mag je van een ander verwachten tijdens de reis? Als gemeente kun je de transitie ten slotte niet in je eentje verwezenlijken. Daar heb je reisgenoten voor nodig. Dat leg je dus allemaal vast in een plan van aanpak.”

“Het is de bedoeling is om een gedragen visie neer te zetten. Die verder gaat dan vooruitzichten. Het moet namelijk ook uitvoerbaar zijn."

Wat is de meerwaarde van ERAC tijdens het opstellen van een plan van aanpak?

“Het is de bedoeling is om een gedragen visie neer te zetten. Die verder gaat dan vooruitzichten. Het moet namelijk ook uitvoerbaar zijn. Daar heb je zoveel andere partijen voor nodig. Daar kun je nu al rekening mee houden. ERAC heeft ervaring met zulke energievraagstukken. Dankzij onze ervaring kunnen wij een aantal stappen vooruitdenken. En dat is nodig tijdens zo’n proces.”

Kunnen gemeenten ook gebruikmaken van een financiële regeling? Of financieren zij de kosten voor het opstellen van een Transitievisie Warmte zelf?

“Gemeenten kunnen zeker een beroep doen op een financiële bijdrage. Dit is de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Hiermee kun je als gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inhuren van externe expertise. Deze bijdrage is 20.660 euro per gemeente. Daar moet je als gemeente dus zeker gebruik van maken.”

Wat is er bijzonder aan de Transitievisie Warmte en het plan van aanpak?

“Je hebt als gemeente de tijd en kans om een strak proces neer te zetten om de energietransitie goed voor te bereiden. Zie de Transitievisie Warmte dus niet als een afvinklijstje, maar als de aftrap van een lange reis. Het is daardoor direct een mooie gelegenheid voor een duurzaamheidsambtenaar om wat muurtjes binnen de organisatie af te breken. Nederland is een land van kokertjes. Er is iemand verantwoordelijk voor de warmtetransitie en iemand voor het grondbeleid. Door die verschillende ‘hokjes’ maken we het onszelf heel moeilijk. Maar wanneer deze eilanden gaan samenwerken, ontstaat er iets moois. De toegevoegde waarde zit ‘m dus in de combinatie van de kokers. En door daar nu al aandacht voor te hebben gaat dat de reis bespoedigen.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op