Grenzen vervagen in Euregio Maas-Rijn

In het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn trekt de provincie Limburg op met vier aangrenzende partnerregio’s in Duitsland en België. Voor de programmaperiode 2014-2020 is de provincie niet alleen partner, maar ook managementautoriteit. Zij wordt daarin ondersteund door ERAC.

Het Europese ontwikkelingsprogramma Interreg heeft al sinds de start in 1990 het doel om samenwerking te bevorderen tussen grensregio’s van de Europese lidstaten. Het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn bestaat zelfs al langer: in deze regio, die een grote diversiteit kent van culturen en talen, werkt men al vanaf 1976 samen om de kwaliteit van leven voor alle inwoners te verbeteren. De euregio Maas-Rijn telt vier miljoen burgers en 22.000 ‘grenswerkers’: forenzen die een baan hebben in het buurland.

Onderlinge samenwerking
In de eerste Interreg-programma’s werd vooral de infrastructuur aangepakt met grensoverschrijdende fiets- en wandelpaden, wegen en ov-netwerken. Daarna verschoof de focus naar het verbeteren van de onderlinge samenwerking op het gebied van onder meer zorg, veiligheid en sport. Nu wordt getracht het bedrijfsleven meer te betrekken bij innovaties en economische ontwikkeling, één van de huidige kernthema’s. Dit wordt bewerkstelligd door het stimuleren van de samenwerking tussen kennisinstellingen, het mkb en de creatieve- en maakindustrie in de grensregio’s.

Balans vinden
Als programmabeheerder houdt de provincie Limburg toezicht op alle projectaanvragen uit de regio en legt zij verantwoording af richting de EU en de partnerregio’s. De processen en budgetten worden bewaakt door de Certificeringsautoriteit. Alain Lorquin, financieel manager: “Werken aan Interreg is een uitdaging waarbij we continu een balans moeten vinden. Tussen de Europese en de nationale wetten en regels, maar ook tussen de verschillende culturen, achtergronden en belangen van de deelnemende partners. Het doel van Interreg is dat landsgrenzen niet langer een barrière voor ontwikkeling hoeven te zijn.”

De impact van ERAC

ERAC adviseerde en assisteerde bij het opzetten van het Euregio Maas-Rijn programma 2014-2020 en de bijbehorende administratieve processen. Alain Lorquin: “Wij delen met ERAC in alle opzichten het streven naar vereenvoudiging. De ERAC-adviseurs hebben vele documenten geschreven waarmee het indienen en managen van projecten toegankelijker wordt, zoals aanvraagformulieren, budgettemplates en modelcontracten. Ook hebben ze meegeholpen aan een custom-made monitoringssysteem dat de uitvoering van het programma vereenvoudigt. ERAC heeft jarenlange ervaring met het opstellen en managen van Europese subsidieprogramma’s. Ze weten bovendien hoe de regelgeving in elkaar steekt en tonen zeer veel inzet.”