Het festival als proeftuin van de maatschappij

Een festival is een ‘living lab’ pur sang – een minimaatschappij waarin de bezoekers in een afgebakende periode en in een afgebakende omgeving samenleven, communiceren, eten en drinken, afval produceren en slapen. Festivals bieden daarom de perfecte setting voor het testen van innovatieve producten en diensten.

In Noord-Nederland stellen acht festivals hun terrein open voor het testen van innovatieve producten en ideeën met een maatschappelijke meerwaarde. Begin 2016 is Stichting Innofest in het leven geroepen om innovatieve start-ups, (mkb)-bedrijven, ondernemers en studenten aan de juiste festivals te koppelen. Samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven in de regio helpt Innofest geslaagde testcases bovendien op weg naar de volgende fase: het doorontwikkelen van het prototype naar een succesvolle lancering op de markt. Innofest wordt nu medegefinancierd door de drie noordelijke provincies, de gemeenten Groningen, Leeuwarden en Assen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Maatschappelijke relevantie
“Innovatieve ideeën sluiten niet altijd aan op de markt en hebben er baat bij beter getest te worden”, aldus Anna van Nunen, directeur van Stichting Innofest. Innofest vertaalt de maatschappelijke relevantie in vier programmalijnen die aansluiten op de regionale innovatieagenda van Noord-Nederland: Afval, Energie, Gedrag & Tech en Logistiek & Mobiliteit. In twee festivalseizoenen behaalden bijna vijftig testcases al vele goede resultaten: “Het mooiste is de bijdrage van Innofest aan een versnelling van een prototype naar de markt”, vindt Anna van Nunen. “Dat dat vaak lukt, zegt genoeg over de waarde van een festival als living lab. Deze zomer is er tijdens het Noorderzon-festival bijvoorbeeld een energiesysteem getest dat van een parasol een telefoonlader maakt. Die start-up is aangemeld voor de ASN Wereldprijs en op dit moment in gesprek met investeerders. Een ander voorbeeld: hennepmatten met een onderlaag van graszaad en meststoffen, die het festivalterrein niet alleen beschermen tegen stuklopen, maar het tegelijkertijd voeden. Het is op twee festivals met succes getest en wordt nu verder ontwikkeld tot marktklaar product.”

Voedingsbodem voor innovatie
Stichting Innofest wil in drie jaar bewijzen dat een festival een goede voedingsbodem is om innovaties sneller naar de markt te brengen. En daarmee eindigt het niet, wat Van Nunen betreft: “Nederland is een relatief klein en schaalbaar land, er zijn goede R&D-faciliteiten en het zit in onze cultuur om open te staan voor vernieuwing. Dat merken we ook op de festivals. Driekwart van de proefprojecten vindt achter de schermen plaats, maar wanneer de bezoekers actief een steentje kunnen bijdragen aan de testcase wordt daar enthousiast op gereageerd. Op termijn willen we het concept gaan uitbreiden naar de rest van Nederland, met een aantal landelijke festivals.”

European Enterprise Promotion Award
Innofest won in november 2017 de European Enterprise Promotion Award. Met deze prijs beloont de Europese Commissie initiatieven die ondernemerschap stimuleren. De internationale jury koos Innofest uit 56 inzendingen als het meest innovatieve en effectieve initiatief.

De impact van ERAC

Stichting Innofest riep in maart 2016 de hulp van ERAC in om van het goede idee een excellent project te maken. ERAC begeleidde ook de aanvraag van Europese financiering. Dit traject duurt normaliter een maand of vier. Vanwege het naderende festivalseizoen moest het echter voor mei afgerond zijn. “Binnen acht weken hebben we de contouren van het project uitgewerkt, relevante projectpartners en co-financiers aan ons gebonden en een succesvolle EFRO-aanvraag geschreven. Dat hadden wij nooit gekund zonder de steun en begeleiding van ERAC. Zij waren zowel procesmatig als adviserend van groot belang voor het vertalen van de ambities naar een concreet, uitvoerbaar project en het verkrijgen van de financieringen.”

De bijdrage vanuit Europa is voor de stichting een opstart. We zijn hard op weg om Innofest na de eerste drie jaar voort te zetten met sponsorgelden uit het bedrijfsleven,”, aldus Anna van Nunen.