Het PlastiCity Project – Stedelijke aanpak plastic recycling

Minder afval, meer recyclen! Dat willen we allemaal. En dat moeten we ook allemaal. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Eén van de grote uitdagingen is het plastic afvalprobleem. Een belangrijk deel van plastic verpakkingen komt in de natuur terecht en zorgt voor de beruchte plastic soep. Daarom doet de gemeente Den Haag mee aan het Europese Interreg-project PlastiCity. Bovendien biedt dit project volop kansen voor circulaire ondernemers.

Grondstoffentransitie: minder afval, meer grondstoffen

De gemeente Den Haag wil dat zo min mogelijk spullen bij het afval terechtkomen en dat inwoners en bedrijven zo veel mogelijk afval scheiden. Zo kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt, de zogenoemde grondstoffentransitie. Restafval wordt nu meestal nog gewoon verbrand en daardoor komen er schadelijke stoffen in de lucht. Bovendien kunnen de materialen niet meer opnieuw worden gebruikt. In het Grondstoffenplan van de gemeente staan verschillende projecten om meer afval te scheiden en zo meer grondstoffen opnieuw te gebruiken. Van apart ingezameld plastic kunnen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen gemaakt worden.

Door afvalstromen te (re)organiseren kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de overgang naar een circulaire economie.

Stef Meijers

Veranderingen in afvalbeheer noodzakelijk

De vier landen in de Interreg 2 Zeeën-regio (Engeland, Frankrijk, België en Nederland) zijn belangrijke producenten van kunststofafval in de EU. Ondanks eerdere inspanningen zijn de totale recyclingpercentages beperkt tot ongeveer 20% – 30%. Onvoldoende samenwerking tussen de verschillende actoren (industrie, overheid, privésector) zorgt ervoor dat kunststofafval nog niet optimaal beheerd wordt. De logistiek is vaak suboptimaal en de economische kosten zijn hoger dan noodzakelijk. Uiteindelijk heeft dat impact op het milieu, omdat plastic afval regelmatig in het water terechtkomt.

Bovendien zijn de steden in deze regio ook enorme exporteurs van plastic afval. Daarmee verdringen ze niet alleen het probleem, maar missen ze ook economische kansen. Landen als China hebben hun grenzen gesloten voor de Europese export van plastic afval. Als gevolg daarvan zijn afvalverwerkingsbedrijven dringend op zoek naar oplossingen.

De regio heeft behoefte aan een verandering in de afvalbeheerpraktijken en een betere houding ten opzichte van plastic in de circulaire economie.

Project PlastiCity in Den Haag

PlastiCity is één van de projecten waar Den Haag aan meedoet om de stad duurzamer te maken. In dit project bundelen vier stedelijke regio’s (Den Haag, Southend on Sea, Gent en Douai) uit de Interreg 2 Zeeën-regio hun krachten om nieuwe strategieën en oplossingen te ontwikkelen om de recycleerbaarheid van verloren kunststoffen te vergroten. Samen kijken ze naar de beste manier om plastic afval te scheiden en te recyclen. Het project krijgt subsidie uit Europa.
PlastiCity wil dat zeker de helft van al het plastic in steden gerecycled wordt. Door plastic opnieuw te gebruiken, krijgt het weer waarde. Dat is goed voor de Haagse economie én voor het milieu.
ERAC adviseur Stef Meijers:”PlastiCity is een mooi voorbeeld van hoe Europese euro’s impact maken op regionaal niveau.”

Een nieuw leven voor plastic afval

Bedrijven in Den Haag scheiden hun gebruikte plastic scheiden en waarna het in elektrische bakfietsen wordt opgehaald. Op die manier is de inzameling zo duurzaam mogelijk. Het ingezamelde plastic wordt verwerkt (onder andere gesorteerd, gewassen en versnipperd), zodat het klaar is om opnieuw te gebruiken. Bedrijven gespecialiseerd in recycling maken er vervolgens nieuwe grondstoffen en producten van.

Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis spatmaskers gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Deze zijn geleverd aan het HagaZiekenhuis. Verder zijn er nog een aantal producten in ontwikkeling, zoals herbruikbare verzendverpakkingen, neusclips voor mondkapjes en ‘do it yourself’ meubelpakketten of plastic bouwstenen van Unibrick. Lokale ondernemers bundelen het verwerkingsproces in een plastic hub. Dat is een centrale plek waar verschillende soorten plastic afval worden ingezameld en verwerkt.

De rol van ERAC

Gemeente Den Haag is goed op weg, maar wil op lange termijn alle bedrijven in Den Haag aanmoedigen hun kunststoffen te scheiden. Als projectleider ligt de focus op het begeleiden van de nieuwe inzamelronde (in samenwerking met de grondstoffenfiets en de deelnemende ondernemers) en het contact met ondernemers over de kwaliteit van het ingezamelde plastic. Plus het zorgen dat de logistieke loop op lokaal niveau gedicht kan worden.

ERAC ondersteunt de gemeente Den Haag om diverse business cases te ontwikkelen en uit te voeren en deze goed op papier te zetten. Stef Meijers: ”Als projectleider ga ik in eerste instantie in gesprek met betrokken personen en partijen bij de PlastiCity Hub. Mijn taak is te zorgen voor structurele opvolging van de acties in samenwerking met het projectteam. Een goede werkrelatie met Europese partners is eveneens cruciaal om het project tot een succes te maken. Daarom onderhoud ik nauwe contacten met de lead partner Stad Gent en andere Europese partnersteden. Ik maak werkafspraken en sluit aan bij de reguliere overleggen tussen Europese partners. Zo fungeer ik als eerste aanspreekpunt namens Den Haag voor alle Europese partners en kan ik adequaat reageren op verzoeken van de lead partner.”

Contact

Wilt u meer weten over het PlastiCity project? Bekijk dan hier de website.
Advies nodig voor uw eigen project?
Neem dan contact op met Stef Meijers op 06-15 83 63 49 of mail naar stefmeijers@erac.nl