House of Leisure: regionaal initiatief met provinciaal effect

Meer bezoekers, meer bestedingen, meer bedden en meer banen: dat zijn in een notendop de ambities van de vrijetijdssector in Noord-Brabant. In het House of Leisure, gevestigd in Oisterwijk, maken ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen zich samen sterk voor de groei van de vrijetijdsindustrie. Een uniek concept waar inmiddels ook andere provincies belangstelling voor tonen.

Midpoint Brabant, het regionaal-economisch samenwerkingsprogramma van regio Hart van Brabant, heeft Leisure hoog op de agenda staan. Om deze sector verder tot ontwikkeling te brengen werd enkele jaren geleden, in samenwerking met ERAC, het uitvoeringsprogramma Leisure Boulevard opgesteld. Een van de ideeën hieruit was de realisatie van Nederlands eerste Leisure ‘incubator’: een fysieke en virtuele broedplaats voor business development. Medio 2015 opende House of Leisure haar deuren.

Business- en kenniscentrum
Het House of Leisure is een bedrijfsverzamelgebouw, ontmoetingsplaats, adviesloket en uitvoeringsorgaan in één. Begin 2017 huren twaalf partijen permanente kantoorruimte en zijn veertig partijen uit de triple helix als partner aan het business- en kenniscentrum verbonden. Samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven worden – voor en door de partners – gestimuleerd door middel van gastcolleges, workshops, netwerkborrels en financieel advies. ERAC biedt ondersteuning in de organisatie en coördinatie van dit programma.

Uitbreiding partnernetwerk
Joost Melis is sinds oktober 2016 directeur van het House of Leisure. “Nu de basis stevig staat, gaan we een doorgroeifase in. In de komende jaren willen we de bekendheid van het business- en kenniscentrum vergroten, het partnernetwerk kwalitatief verder uitbreiden en kennisdeling binnen partnerships stimuleren. Daarnaast gaan we zelf ook actief veelbelovende projecten scouten en door ontwikkelen.”

Leisure Ontwikkelfonds
Om het projectpartners financieel mogelijk te maken hun ideeën te verwezenlijken is met steun van de Provincie, de Efteling en Beekse Bergen en met advies vanuit ERAC het Leisure Ontwikkelfonds opgezet. Uit dit revolverende fonds worden vanaf april 2017 rentedragende leningen verstrekt ter stimulering van de recreatieve sector in heel Noord-Brabant. Joost Melis: “De plannen die hier worden ontwikkeld, beperken zich niet tot regio Hart van Brabant maar dragen bij aan de attractiviteit van de hele provincie. Dat maakt het House of Leisure uniek.”

De impact van ERAC

Naast het opstellen van het uitvoeringsprogramma ‘Leisure Boulevard’ en de coördinatie van het House of Leisure programma, heeft ERAC ook een rol in het verder ontwikkelen van het House of Leisure tot een Brabant-breed loket. Joost Melis: “ERAC is voor Midpoint Brabant een vaste partner, zowel op strategisch niveau als in operationele ondersteuning. Zo hebben ze bij de provincie gelobbyd voor de totstandkoming van het Leisure Ontwikkelfonds, gesprekken gevoerd met de beheerorganisatie en de governance geborgd. De kennis en ervaring van ERAC is ook in de groeifase van het House of Leisure en het fonds van onschatbare waarde.”

Voor meer informatie over het House of Leisure : www.houseofleisure.eu