Innovatieprogramma voor de Brabantse agrofood

De Brabantse Agrofood-sector is een grote speler: op weinig plaatsen in de wereld is de keten van ‘grond tot mond’ zo compact vertegenwoordigd als in deze regio. De sector staat echter onder druk door ontwikkelingen op mondiale én regionale schaal.

In de Agrofood-sector is er sprake van toenemende concurrentie, veranderende consumentenbehoeften, schaarste, milieu- en omgevingsdruk. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om te schakelen naar een meer vitale, duurzame en maatschappelijk gewaardeerde sector. Een opgave waar de gehele keten zich voor gesteld ziet. Van toeleveranciers tot verwerkende industrie, en van de logistieke sector tot retail. Ook in samenwerking met aanverwante sectoren zoals Health en Biobased Economy.

Vernieuwing
De Provincie Noord-Brabant investeert samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in een Innovatieprogramma Agrofood 2020. Dit stimuleringsprogramma is gericht op het vernieuwingsproces bij bedrijven in de Brabantse agrofood. ERAC heeft als adviseur bijgedragen aan de totstandkoming van het programma. Door een brug te slaan naar de nationale agenda van het Topsectorenbeleid en andere relevante subsidieprogramma’s, krijgen kansrijke ambities een extra stimulans.

Proeftuinen
In het Innovatieprogramma Agrofood 2020 vinden overheid, BOM, Triple Helix-organisaties en bedrijven en kennisinstellingen elkaar. Onder andere in zogenaamde proeftuinen: testlocaties waarvoor de middelen deels gefinancierd worden vanuit de Provincie. Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met gps-gebaseerde precisielandbouw, nieuwe marktconcepten, het verwaarden van reststromen en de inzet van biobased materialen. Het uiteindelijke doel is om Brabant structureel tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio van Europa te maken.

De impact van ERAC

ERAC is verantwoordelijk voor de redactievoering van het Innovatieprogramma Agrofood 2020. Bij de ontwikkeling van het programma zijn we in gesprek gegaan met vele partijen uit het cluster. Door middel van interviews en bijeenkomsten kwamen we tot een gezamenlijke toekomstvisie en strategie, en gaven we vorm aan de samenwerkingsstructuur. Ook hebben we het programma waar mogelijk laten aansluiten op de ambities van Europese subsidieregelingen zoals OPZuid, Interreg, Horizon2020 en POP3. Hierdoor kunnen innovatieprojecten niet alleen organisatorisch, maar ook financieel worden gestut.

ERAC is ook in de uitvoeringsfase van het Innovatieprogramma Agrofood 2020 als adviseur betrokken, onder meer met ondersteunende workshops en met acquisitie van buitenlandse bedrijven.