JADS: Pionieren met Big Data

Op 1 december 2016 werd de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ‘s-Hertogenbosch geopend door koningin Máxima. JADS is het eerste multidisciplinaire kenniscentrum waar wetenschappers vanuit verschillende invalshoeken economische en maatschappelijke meerwaarde creëren met Big Data. Dat gebeurt op drie manieren: door onderwijs, door onderzoek en door samenwerking met het bedrijfsleven. Ook ERAC levert hieraan een bijdrage.

JADS is een gezamenlijk initiatief van de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, provincie Noord-Brabant en gemeente ’s Hertogenbosch. De universiteiten ontwikkelden verschillende bachelor-, en masteropleidingen in het nieuwe vakgebied Data Science en Entrepeneurship. Ook is er een post-master researchprogramma opgezet rond zes thema’s die verbonden zijn aan de sterke sectoren in Noord-Brabant. JADS is, naast de universiteitscampussen in Tilburg en Eindhoven, gevestigd in Mariënburg in ‘s-Hertogenbosch. In dit voormalige klooster vinden wetenschappers, bedrijven en andere relevante organisaties elkaar in hun streven de potentiële waarde van Big Data te gelde te maken.

Nieuwe goud
“De digitalisering van onze samenleving is zowel een wetenschappelijke als een maatschappelijke uitdaging”, vertelt Arjan van den Born, academisch directeur van JADS. “Data is het nieuwe goud, maar wat kunnen en wat mogen we ermee? JADS leidt een nieuwe groep professionals op, helpt nieuwe competenties ontwikkelen en is tegelijkertijd incubator en accelerator. Bijzonder daarbij is dat de twee universiteiten technische, economische en sociale wetenschappen bij elkaar brengen om te komen tot vernieuwende inzichten en oplossingen.”

Projectontwikkeling
Valorisatie, het ‘verzilveren’ van kennis, is een belangrijke doelstelling van JADS. “Een van onze hoogleraren werkt bijvoorbeeld samen met mkb’ers aan de optimalisatie van korte ketens in agrofood. Door een gezamenlijke data-infrastructuur neer te zetten en logistieke stromen met elkaar te verbinden, kunnen lokale aanbieders en consumenten dichter bij elkaar gebracht worden. Een ander voorbeeld is ‘learning analytics’: data aanwenden om unieke, individuele talenten te ontdekken en zo een gepersonaliseerd school- of cursusaanbod te ontwikkelen.”

De impact van ERAC

Vanaf april 2017 is ERAC ingeschakeld om de eerste projectideeën te helpen realiseren. Gedurende een jaar is er drie dagen per week een ERAC-adviseur gedetacheerd bij JADS. ERAC helpt met het vormen van consortia, het opstellen van gestructureerde projectplannen, het bepalen van de juiste financieringsstrategie en het procesmatig begeleiden van de uiteindelijke subsidieaanvragen bij de verschillende Europese fondsen. Arjan van den Born: “We hebben ERAC hierbij betrokken vanwege hun unieke kennis en expertise met funding. Voor onze binding met de buitenwereld is bovendien hun grote netwerk heel waardevol. Fijn aan ERAC is dat het een no-nonsense organisatie is. De ERAC-adviseur staat tussen de mensen, draagt ideeën en potentiële samenwerkingspartners aan en is actief en betrokken.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op