AgroProeftuin de Peel zet zich in voor duurzamere landbouw.

Landbouwinnovaties mogelijk door AgroProeftuin de Peel

Hoe kan de landbouw duurzamer worden gemaakt? Een oplossing daarvoor wordt geboden door AgroProeftuin de Peel. In dit innovatieve programma werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie, zodat de omslag naar kringlooplandbouw wordt versneld. De AgroProeftuin is de plek waar percelen worden aangeboden aan agrarische ondernemers om experimenten uit te voeren op het gebied van kringlooplandbouw. Maar het initiatief gaat verder dan enkel het beschikbaar stellen van inmiddels 35 hectare proefperceel. Celine van Soest, programma-coördinator bij AgroProeftuin de Peel vertelt ons meer.

Wat doet AgroProeftuin de Peel?

“Dit initiatief is opgericht in 2014 en is sindsdien steeds groter geworden. Wat begon als een fysieke proeftuin met 5 hectare proefperceel is inmiddels uitgegroeid tot een programma met een berg aan innovatieve verduurzaminingsinitiatieven. Initiatieven verspreid door de hele regio. Er is 1,8 miljoen euro aan financiële middelen beschikbaar gesteld door het rijk (Regiodeal en IBP Vitaal Platteland). Ook steeds meer nieuwe partners sluiten aan naast de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Regio Noordoost Brabant, AgriFood Capital, ZLTO, Wageningen University & Research en HAS Hogeschool.”

Wat begon als een fysieke proeftuin met 5 hectare proefperceel is inmiddels uitgegroeid tot een programma met een berg aan innovatieve verduurzaminingsinitiatieven.

Welke initiatieven zijn er om de landbouw duurzamer te maken?

“De ideeën voor innovaties komen voort uit uitdagingen die in de sector spelen. Hoe zorg je voor agrarische productie die in balans is met mens, dier en milieu? Hoe zorg je ervoor dat deze onze leefomgeving en ons landschap verrijkt en daarnaast ook economische groei brengt in de regio? Het toepassen van mengteelt biedt een van de oplossingen. Bij mengteelt wordt bijvoorbeeld een strook maïs afgewisseld met gras of zonnebloemen. Door deze techniek toe te passen besparen we op de inzet van gewasbestrijdingsmiddelen en verbeteren we de bodemkwaliteit. Hierdoor dragen we weer bij aan de biodiversiteit. Als dat geen mooie innovatie is!”

Welke rol vervul jij hier namens ERAC?

“Vanuit de proeftuin worden diverse projecten geïnitieerd. Elk project is een nieuw experiment dat vraagt om specifieke kennis en in sommige gevallen financiële middelen. Als programma-coördinator zorg ik ervoor dat de juiste kennis op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomt of koppel ik mensen aan elkaar. Ook geef ik advies over het succesvol aanvragen van benodigde subsidies.”

De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze individuele projecten ook elkaar versterken.

Wat is de grootste uitdaging?

“De proeftuin faciliteert met zijn verschillende activiteiten tientallen verschillende projecten op het gebied van kringlooplandbouw. En dit zullen er steeds meer worden. De grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze individuele projecten ook elkaar versterken. Hoe zorg je er samen voor dat successen worden opgeschaald en dat er een systeemverandering plaats gaat vinden in de landbouwsector?”

Waarom past het project zo goed bij ERAC?

“Dit project heeft meerdere raakvlakken met ons. Bij ERAC zetten we ons op verschillende manieren in op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Laat dat nou exact de beweegredenen zijn van AgroProeftuin de Peel. Daarnaast geloven we in samen impact maken op grote schaal. We draaien onze hand niet om voor het leggen van verbindingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven om op deze manier kennis zo goed mogelijk te benutten. Dat is dan ook de kern van wat we doen voor AgroProeftuin de Peel.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op