Leisure Boulevard: recreatie in Midden-Brabant

Vrijetijdsbesteding (Leisure) is een van de dragende sectoren in Midden-Brabant: met tien miljoen dagrecreanten per jaar scoort de regio het hoogst als recreatieregio in Nederland.

De Efteling, Beekse Bergen en de Tilburgse Kermis trekken van oudsher veel publiek, er zijn in het gebied veel recreatieparken gevestigd en ook natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de rijke en gevarieerde omgeving.

Ambities concretiseren
In de regio Hart van Brabant werken overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners samen in het regionaal economisch samenwerkingsprogramma Midpoint Brabant. De ambities van de partners voor de vrijetijdssector waren hoog, zo valt te lezen in het ambitiedocument Dreamport 2025; de regio streeft onder meer naar een verdubbeling van het aantal dagrecreanten en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Midpoint Brabant schakelde ERAC in om de ambities te concretiseren in een uitvoeringsprogramma: Leisure Boulevard.

Effecten zichtbaar
Leisure Boulevard heeft vele samenwerkingsprojecten op gang gebracht waarin bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten binnen het Leisure-cluster hun krachten bundelen. En de effecten worden zichtbaar. Zo is het House of Leisure opgezet, een bedrijfsverzamelgebouw in Oisterwijk dat een fysieke en virtuele broedplaats is voor Leisure-ondernemers die samen werken aan businessmodellen van de toekomst. Ook financieel heeft het programma een grote impact gehad. De Provinciale Staten van Noord-Brabant dragen de komende tien jaar € 5 miljoen bij aan het Leisure Ontwikkelfonds, waaruit leningen worden verstrekt ter stimulering van de recreatieve sector in Noord-Brabant. Daarbij wordt stevig ingezet op innovatie en cross-overs met andere sectoren zoals cultuur, erfgoed, agrofood en de maakindustrie in alle Brabantse regio’s.

De impact van ERAC

Met het ambitiedocument als basis hebben we een uitvoeringsprogramma geschreven dat ruimte bood voor projecten met een bovenregionaal effect. Dit leidde onder meer tot provinciale steun van het Leisure Ontwikkelfonds. Ook in het House of Leisure sluiten zich relevante partijen van buiten de regio aan. Zo worden de kennis en ervaring van Leisure Boulevard benut voor de versterking van de Brabantse vrijetijdseconomie, en tegelijkertijd de ontwikkelingskansen en het draagvlak voor de toekomst versterkt door de impact op provinciale schaal.