Midpoint Brabant versterkt regionaal ecosysteem

Bevorderen van economische groei is een complexe opgave. Hiervoor worden vaak regionale ontwikkelingsmaatschappijen opgericht, die overheid, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke partners laten samenwerken op maatschappelijke en economische thema’s. De grootste uitdaging: financiering.

Midpoint Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Midden-Brabant. Om regionale partnerships te ondersteunen bij het verwerven van middelen, hebben Midpoint Brabant en de negen regiogemeenten samen met ERAC het Servicepunt Externe Financiering opgezet. Achterliggende gedachte is dat programma’s en projecten niet zonder externe financiering tot ontwikkeling komen. Het is een vak apart om projecten excellent te ontwikkelen en de juiste financiering aan te wenden in de vorm van subsidies, leningen, participaties of revolverende fondsen.

Gezamenlijke opzet
De gezamenlijke en gemeente-overschrijvende opzet is bewust gekozen omdat dit een stevige basis legt voor regionale samenwerking. Bas Kapitein, directeur Strategie & Beleid bij Midpoint Brabant: “Het Servicepunt verhoogt het aantal succesvolle subsidieaanvragen doordat ze regionale partners samenbrengt, projecten een kwaliteitsimpuls geeft en beoordeelt welke fondsen in aanmerking komen. Op die manier ontwikkelen we goede projecten, die aansluiten op relevante Europese, nationale of regionale programma’s. Na twee jaar kunnen we concluderen dat er veel vraag is naar advies. Het Servicepunt Externe Financiering ontvangt tientallen aanvragen per jaar, waarbij de dienstverlening uiteenloopt van het plegen van één telefoontje naar de juiste persoon tot intensieve begeleiding bij het financieringstraject.”

Fieldlab CAMPIONE
Een mooi voorbeeld van een geslaagde bemiddeling vindt Bas Kapitein het CAMPIONE-project, waaraan een omvangrijke OPZuid-subsidie van 6 miljoen euro werd toegekend. In het project werken partners in heel Zuid-Nederland en zelfs daarbuiten samen aan het 100% voorspelbaar maken van onderhoud in de procesindustrie. Het projectbureau is inmiddels geopend op de campus van de Tilburg University, het centrale Fieldlab krijgt een plek op de campus van Gate2 in Gilze en Rijen. “Zowel het onderzoek als het werken in proeftuinen past bij Social Innovation, het leidende samenwerkingsprincipe van Midpoint Brabant”, verklaart Kapitein. “De procesindustrie is bovendien breed vertegenwoordigd in Midden-Brabant; het optimaliseren van onderhoud draagt zonder twijfel bij aan de economische ontwikkeling in deze regio.”

De impact van ERAC

ERAC speelt bij het Servicepunt Externe Financiering een actieve rol in het samenbrengen van de juiste consortiumpartijen, projectadvisering en subsidieverwerving. Al sinds het begin zijn, in verschillende functies, ERAC-consultants gedetacheerd bij Midpoint Brabant. Bas Kapitein: “De adviseurs vormen een onmisbare schakel door hun inhoudelijke kennis over de programma’s en financiering. ERAC is een vaste waarde voor Midpoint Brabant; het feit dat onze medewerkers de ERAC’ers zien als collega’s, is veelzeggend en een groot goed.”