Ondernemersfonds voor economische versterking in aardbevingsgebied

Noord-Groningen wordt mede door de negatieve gevolgen van de aardgaswinning geplaagd door vergrijzing en krimp. Maar het is ook een regio met kansen en mogelijkheden. Door de provincie Groningen en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is er € 97,5 miljoen uitgetrokken om de economie in het gebied een nieuwe impuls te geven. De Economic Board Groningen (EBG) is opgericht om te zorgen dat dit bedrag op een verantwoorde en constructieve manier wordt besteed. ERAC was betrokken bij dit project, ERAC-adviseur Luc van Aart vertelt er meer over.

Wat houdt de Economic Board precies in?

“EBG focust zich op de ontwikkeling van verschillende sectoren. Waaronder de sectoren bouw, chemie, energie, ICT en toerisme & recreatie. Dit zijn stuk voor stuk kansrijke sectoren die kunnen profiteren van een verhoogde bedrijvigheid en arbeidsparticipatie. Een van de terreinen waar EBG zich op toelegt, is het versterken van het financieringsklimaat. Hiertoe is een revolverend Ondernemersfonds opgericht: het GROEIfonds. De middelen ter waarde van 40 miljoen euro worden in de vorm van leningen uitgezet aan een grote en diverse groep van bedrijven. Door aflossing vloeien deze middelen uiteindelijk (grotendeels) weer terug in het fonds.”

Wat is het idee hierachter?

“Het idee is dat de beoogde economische groei zo niet alleen zichzelf in stand houdt, maar dat er een opgaande spiraal in beweging gebracht wordt waarin het fonds fungeert als motor.”

Wat is de rol van ERAC tijdens dit project?

“Bij het structureren van het Ondernemersfonds hebben we EBG ondersteund met een team van adviseurs. Zaken die bedacht en ingericht moesten worden waren zowel van inhoudelijke als van organisatorische aard. Welke bedrijven en initiatieven kunnen worden ondersteund? Met welk bedrag? Onder welke voorwaarden en hoe kan dat zo laagdrempelig mogelijk worden ingericht?”

Hoe heeft ERAC dit in kaart gebracht?

“Om aan te sluiten bij de latente behoefte bij de belanghebbenden hebben we parallel aan dit traject een marktonderzoek verricht onder het Noord-Groningse midden- en kleinbedrijf. Ook dachten we mee over voorloopregelingen waarmee geld vrijgemaakt kon worden om snel te ontwikkelen initiatieven mee te financieren. Een onderdeel hiervan is de voucherregeling. Deze maakt het ondernemers gemakkelijker om bij het schrijven van hun financieringsaanvraag hulp in te roepen van een zelfgekozen adviseur.”

Peter Arnold Jellema (indertijd financieel directeur van EGB)

“De adviseurs van ERAC zijn strategisch sterk en hebben een directe benadering waarmee we veel zaken snel van de grond hebben kunnen krijgen. ERAC heeft tijdens het proces diverse ‘best practices’ uit andere opdrachten met ons gedeeld. Hierdoor konden we onze initiatieven aanscherpen en passend maken voor onze situatie.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op