Onderwijskansen van kinderen in Leiden vergroten

Onderwijskansen van kinderen in Leiden vergroten en kennis uitwisselen met andere deelnemende partijen in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Die doelen wil de gemeente Leiden behalen met deelname aan het grensoverschrijdende project ‘It takes a village to raise a child’. Het project komt tot stand met subsidie uit het Interreg 2 Zeeën Programma van de Europese Unie.

De gemeente Leiden werd door de Belgische gemeente Mechelen, penvoerder, uitgenodigd om mee te doen aan het project ‘It takes a village to raise a child (VRAC)’. Organisaties uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werken daarbij samen om (onderwijs)kansen voor kinderen te vergroten. Betrokken partijen hadden al een subsidieaanvraag in de maak voor het Interreg 2 Zeeën Programma van de Europese Unie, een internationaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Zij zochten hiervoor ook een Nederlandse partner. De uitnodiging aan de gemeente Leiden viel vrijwel samen met een beleidsprogramma dat de gemeente afgelopen najaar vaststelde over de onderwijskansen voor kinderen van 0-13 jaar. Doel daarvan is om kinderen met een minder gunstige uitgangspositie dezelfde kansen te bieden om zich te ontplooien als andere kinderen. Gemeente, scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties hebben daarvoor de krachten gebundeld.

Meerwaarde
“Toen wij kort voor de deadline werden benaderd, hebben we snel moeten verkennen of dit project aansluit bij wat wij willen”, zegt strategisch adviseur Daniël Meijer van de gemeente Leiden over VRAC. “VRAC bleek goed aan te sluiten. Vervolgens moesten we in heel korte tijd ons deel van de aanvraag opstellen, waarbij de Europese doelstellingen moesten worden vertaald naar Leidse beleidsdoelstellingen en andersom. Stephan Rebel van ERAC heeft dat in een paar weken voor elkaar gekregen.”

Daniël Meijer en Ronald Stokkel, eveneens strategisch adviseur, zien duidelijk de meerwaarde van deelname voor Leiden. Naast Europees geld om ambities uit te kunnen voeren, is uitwisselen van kennis een belangrijk onderdeel van het project. “Ander voordeel is dat zo’n aanvraag binnen Leiden als katalysator werkt”, zegt Stokkel. “Partijen in Leiden die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleidsprogramma zijn er enthousiast over en dat kan de samenwerking versnellen.”

European City of Science
Leiden zet zich ook op andere fronten op de kaart in Europa. Leiden is in 2022 European City of Science. De stad is dan gastheer van Europa’s grootste multidisciplinaire wetenschappelijke conferentie, waarbij 4000 à 5000 wetenschappers aanwezig zijn. In dezelfde periode wordt een Science in the City-programma gehouden. “Daarbij willen we burgers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met wetenschap”, zegt Meijer. Het doel is overigens om het hele jaar activiteiten te organiseren rond de thema’s kennis, wetenschap en innovatie. Over de invulling daarvan wordt nu nagedacht door onder meer de Universiteit Leiden, gemeente Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Neth-ER (vereniging van Nederlandse kennisveld in Brussel) en Leiden Marketing. Stokkel en Meijer zien bij dit project ook een rol weggelegd voor ERAC.

De impact van ERAC

De gemeente Leiden en ERAC werken sinds een paar maanden samen. Doel: ambities van gemeente Leiden en (kennis)instellingen verbinden aan Europese (subsidie)programma’s. Eerste tastbare resultaat is deelname aan het project VRAC, waarvoor ERAC het Leidse deel van de aanvraag verzorgde. “Dat is door Stephan Rebel van ERAC voortvarend opgepakt”, zegt Meijer. “Ik durf wel te zeggen dat het anders niet was gelukt in de korte tijd die wij hadden.” De aanvraag is inmiddels gehonoreerd. “Het VRAC-project is het eerste succes”, zegt Stokkel. “Hoewel we nu sinds een paar maanden samenwerken, zou je overigens in zekere zin ook kunnen zeggen dat de samenwerking tussen ERAC en gemeente Leiden weer wordt opgepakt. In het verleden hebben we al heel prettig met ERAC gewerkt.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op