Oud hout levert energie op in Amsterdam

Waterstof voor groene chemie en mobiliteit: Bio Energy Netherlands gaat dat opwekken in een houtvergassingsinstallatie in de haven in Amsterdam. De eerste bio-waterstofinstallatie van Nederland komt er mede dankzij een bijdrage van de Europese Unie, die 3,1 miljoen euro bijdraagt via het programma Kansen voor West II.

De energietransitie en de noodzaak op zoek te gaan naar alternatieve, duurzame energiebronnen staan aan de basis van het innovatieve project Bio-Hydrogen. In de houtvergassingsinstallatie wordt naast warmte en elektriciteit groene waterstof opgewekt door vergassing van houtsnippers. “Dat kan zowel snoeihout uit de bosbouw als afvalhout uit bouw en sloop zijn”, zegt business developer Floris Geeris van initiatiefnemer Bio Energy Netherlands. “In de houtvergassingsinstallatie wordt dat omgezet naar syngas. Dat wordt vervolgens omgezet naar warmte, elektriciteit of waterstof.”

Mobiliteit en chemie
De gewonnen energie vindt op verschillende manieren zijn weg. “De elektriciteit gaan het net op en warmte wordt via een warmtenet verspreid”, zegt Geeris. “Om een indruk te geven: de installatie levert genoeg warmte om 8000 woningen mee te kunnen verwarmen. Over waterstof zijn we met partijen in gesprek. Er zijn verschillende toepassingen denkbaar. Waterstof kan worden gebruikt in de industrie, maar is ook geschikt voor de transportsector.”

Alternatief
De houtvergassingsinstallatie is een alternatief voor fossiele brandstoffen. In het project wordt gebruik gemaakt van de techniek van het Amerikaanse Zero-Point Clean Tech, waarbij bewust wordt gekozen voor vergassing van hout in plaats van verbranding. “Hierdoor stoten we 90% minder fijnstof uit en besparen we jaarlijks 20.000 ton C02”, zegt Geeris. Er wordt gebruik gemaakt van niet-recyclebaar hout uit de regio. Dat sluit aan bij een ander doel van Bio Energy Netherlands om de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen, waarbij hergebruik van grondstoffen centraal staat.

De komst van de vergassingsinstallatie biedt de Port of Amsterdam op zijn beurt kansen de haven verder te verduurzamen en een groen waterstofcluster te creëren. Als de installatie moleculen levert voor onder meer de chemie, wordt het voor meer bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen in het chemisch cluster in de haven. De ambities reiken verder. Geeris: “We willen in Nederland meer sites ontwikkelen, onder meer ter vervanging van Gronings gas. Ander doel is met waterstof verder de diepte in te gaan. We willen een vorm van synthetische kerosine maken met waterstof en CO2. We hebben techneuten aan boord die daar mee bezig zijn.”

EFRO
De installatie wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO Kansen voor West II is een Europees subsidieprogramma voor West-Nederland dat is gericht op versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en innovaties in het mkb. “Daar zijn we heel blij mee”, zegt Geeris over de EFRO-bijdrage. “Zonder dergelijke bijdrages is zo’n innovatief project anders vrijwel niet te realiseren.”

De impact van ERAC

ERAC heeft de EFRO-aanvraag in goede banen geleid. Adviseurs stelden het projectplan op, verzorgden de doorrekening en verdedigden de aanvraag bij de deskundigencommissie. “De samenwerking met ERAC verliep bijzonder goed”, zegt Geeris. “ERAC heeft kennis van zaken en inzicht in de materie. Waar ik ontzettend blij mee ben is de communicatie en de creativiteit. Ik durf gerust te stellen dat het aan de inzet van ERAC te danken is dat de aanvraag voor de EFRO-subsidie succesvol is verlopen.”