Overijssel investeert in nieuwe energie

In 2023 is 20% nieuwe energie in Overijssel beschikbaar. Dat is de ambitie die de provincie Overijssel zichzelf heeft gesteld. Om dit waar te maken, sloegen de vijf grote gemeenten in Overijssel en de provincie de handen ineen. Als voortrekkers van de plannen vormden zij het project Energy project in large cities.

Rob Tax, adviseur energietransitie van de Provincie Overijssel: “Wij wilden met dit project vooral een versnelling realiseren. En we zien nu, na anderhalf jaar, dat het sentiment rondom nieuwe energie inderdaad is verbeterd.” Een en ander heeft volgens Tax onder meer te maken met de publieke opinie die het afgelopen jaar een belangrijke verandering heeft ondergaan. “Mede door de publiciteit rondom de gaswinning in Groningen en het voornemen de gaskraan dicht te draaien, wordt er anders gedacht over nieuwe energie. Er is het besef dat verduurzaming noodzaak is. Wij richten ons binnen Energy project in large cities primair op maatschappelijk vastgoed, daaronder vallen bijvoorbeeld scholen en cultuur- en gemeentehuizen. Speciaal voor dat soort gebouwen brengen we in kaart wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming. Het is niet het meest makkelijke vastgoed. Zo stammen bijvoorbeeld veel schoolgebouwen uit de jaren zeventig en tachtig. We kijken per object nadrukkelijk naar de investeringspotentie.”

Daarnaast speelt de Publieke Energy Service Company (P¬ESCo) een grote rol. “We zijn hiermee eind 2016 aan de slag gegaan. De gemeente, als eigenaar van een gebouw, besteedt de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen. Bijkomend willen we meer kwaliteit realiseren en minder vermogensbeslag door bijvoorbeeld installaties. Tot slot is het ook een middel om de eigen organisatie te ontlasten. Daardoor kunnen de verschillende gemeenten en de provincie hun kennis bundelen en samen zorgen voor een versnelling van de energietransitie. Door in een groter geheel te opereren wordt de investering voor de gemeenten minder groot. Wij hoeven niet het rendement van een private onderneming te maken, sterker nog dat mogen we niet.”

De ELENA-regeling zorgt ervoor dat projecten een steuntje in de rug krijgen, die anders misschien op de tekentafel zouden blijven liggen. Een voorwaarde voor de subsidie is een solide investeringsplan (en daadwerkelijke investering) dat minstens twintig keer zo groot is als de subsidie.

De provincie Overijssel en de vijf grote steden in de provincie hebben voor dit project een subsidie binnengehaald van 2,6 miljoen euro. Deze bijdrage komt uit ELENA, een initiatief waarmee de EIB en de Europese Commissie duurzaamheidsprojecten steunen. Het geld wordt gebruikt voor de voorbereiding en opstart van een groot investeringsprogramma voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, woningen, kantoren en de aanleg van drie warmtenetten. Het totale investeringsprogramma heeft een waarde van 72,2 miljoen euro, en wordt door de gemeenten, provincie en andere projectpartners gefinancierd.

De impact van ERAC

ERAC is de coördinator van het project. Daaronder vallen het daadwerkelijk bezoeken van gemeenten om hen bekend te maken met doel en aanpak van het Energy project in large cities, maar ook het monitoren, het evalueren en het verantwoorden van de (Europese) geldstromen. Adviseur Tom Verhoef: “ELENA is een prachtig instrument om daadwerkelijk te kunnen verduurzamen. Door deze subsidie kunnen we in Overijssel goed onderzoek doen en de plannen daadwerkelijk concreet maken.” Rob Tax vult aan: “ERAC is zeer betrokken bij ELENA Overijssel. Zij bewaakt de voortgang, maar en misschien is dat haar belangrijkste taak, zij waarborgt tevens de continuïteit van het project.”