Saxion: van hogeschool naar University of Applied Sciences

In het hbo krijgt, naast onderwijs, onderzoek een steeds belangrijkere functie. Studenten ontwikkelen praktische toepassingen voor (vaak theoretische) kennis uit wetenschappelijke hoek. Niet alleen binnen hun eigen vakgebied, maar ook in samenwerking met andere disciplines.

Ook Saxion ontwikkelt zich tot University of Applied Sciences. Gevestigd in Oost-Nederland, bij uitstek een regio met een actieve hightech maakindustrie, heeft Saxion diverse onderzoeksgebieden gebundeld in het overkoepelende programma Living Technology. Een belangrijk thema in dit programma is de invloed van technologische innovaties op de samenleving, en vice versa.

SaxShirt
Een mooi voorbeeld van Praktijkgericht Onderzoek is het onderzoeksproject SaxShirt, waarvoor Saxion samenwerkt met onder andere Universiteit Twente, onderzoeksinstituut Roessingh en het regionaal innovatiecluster OICAM. De wetenschappelijke basis is universitair onderzoek naar micro- en nanotechnologie, de praktische toepassing een textiel met ingeweven sensoren die allerlei fysiologische metingen verrichten zoals bloeddruk, lichaamstemperatuur en hartslag. Aan de hand van deze indicatoren kan onder meer stress en oververmoeidheid van de drager worden gesignaleerd.

Organisatorische en financiële uitdaging
“Het SaxShirt is een interessante toepassing voor bijvoorbeeld brandweer en politie”, stelt Frans Pol. Als directeur van het Research Strategy Program houdt hij zich bezig met de professionalisering van de onderzoekstak van Saxion. Dat is niet alleen inhoudelijk en organisatorisch, maar ook financieel een uitdaging. “Saxion telt ruim veertig lectoren die allerlei verschillende onderzoeken initiëren. Binnen Nederland lukt het ons goed om de daarvoor bedoelde subsidiemogelijkheden optimaal te benutten. Het verwerven van Europese middelen is een stuk complexer, maar ook daar maken wij vorderingen”, aldus Pol.

Subsidiemanagement
Pol schakelde ERAC in om het subsidiemanagement op orde te krijgen zodat kansrijke ideeën sneller van de grond kunnen komen. Binnen Saxion bleek voldoende kennis en ervaring aanwezig om onderzoeksprojecten aan Europese subsidieprogramma’s te verbinden, maar de verschillende disciplines werkten onvoldoende samen. Voor de eerste meeting werden dertig medewerkers uitgenodigd. Hierbij waren onder meer vertegenwoordigers van verschillende lectoraten, subsidieadviseurs, financial controllers en juridisch specialisten. Pol: “In de tweede fase heeft ERAC met alle betrokkenen individuele gesprekken gevoerd om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Met als resultaat dat we geen nieuwe afdeling op poten hoeven te zetten, maar dat met just-in-time inbreng vanuit de bestaande organisatie flexibele projectgroepen gevormd kunnen worden.”

De impact van ERAC

De opdracht aan ERAC was de onderzoeksvragen van lectoraten, kennis van subsidies en financiële controle bij elkaar te brengen. Door de aanwezige, maar versnipperde kennis te kanaliseren, is een professionaliseringsslag gemaakt van ad-hoc acties naar een financieringsstrategie en georganiseerde verantwoording. De ERAC-adviseurs ontwierpen in nauwe samenwerking met Saxion een gedetailleerde ketenbeschrijving: van projectontwikkeling tot uitvoering en vaststelling. Deze blauwdruk maakt het mogelijk gemakkelijker subsidie aan te vragen bij de Europese fondsen voor onderzoeksvragen die inhoudelijk bijdragen aan het beleid en de strategie van Living Technology. Ook stelt het Saxion in de toekomst in staat sneller te anticiperen op de steeds strengere eisen die subsidieverstrekkers hanteren.