Slimme specialisatie strategie (S3) Noord-Nederland 2014-2020

Noord-Nederland kiest voor een ambitieuze en onderscheidende strategie naar 2020. Niet alleen economisch rendement en speerpuntsectoren zijn belangrijk, maar met name ook de mensen die baat hebben bij de innovaties. Dat past bij een Noord-Nederlandse samenleving waar verantwoordelijkheidsgevoel en zorg voor elkaar kernwaarden zijn.

Maatschappelijke thema’s staan centraal
ERAC begeleidde de discussies, schreef tekstvoorstellen en schaafde net zo lang totdat de slimme specialisatie strategie voor 2014-2020 af was. Kenmerkend voor de ontwikkeling van de S3 in Noord-Nederland is dat de regio stap voor stap toegroeide naar een ambitieuze strategie waar oplossingen voor de maatschappelijke thema’s centraal staan. Dat is een gedurfde keuze, die naast inspiratie zeker ook de nodige transpiratie en discussies heeft opgeleverd.

De impact van ERAC

Innovatieve oplossingen bieden waar de samenleving echt wat aan heeft, die impact hebben. Dat is de kern van de slimme specialisatie strategie van Noord-Nederland. Goede gezondheid, schoon water, gezond voedsel en duurzame energie zijn de thema’s waarop Noord-Nederland wil excelleren. Samen met innovatieve bedrijven en gespecialiseerde kennisinstellingen. En de samenleving van Noord-Nederland als grootschalige testomgeving. Zelf laten zien dat het werkt. Vervolgens de oplossingen exporteren, er geld mee verdienen en er nieuwe banen mee scheppen. Zodat de strategie als solide basis kan dienen voor een grote innovatie-impuls die zich richt op verbeteren van de kwaliteit van leven enerzijds en creëren van banen en groei anderzijds.