Sneller en Beter naar Nul op de Meter

Een comfortabel, betaalbaar en duurzaam huis dat volledig voorziet in zijn eigen energiebehoefte als standaard in de Nederlandse woningmarkt: wat nu nog een utopie lijkt, kan binnen enkele jaren mogelijk gemaakt worden. Mede dankzij ERAC.

In Nederland komt ongeveer 40% van alle CO2-uitstoot vrij door de energie die we in de gebouwde omgeving gebruiken. In 2015 ondertekenden meer dan 100 partijen in Noord-Brabant, waaronder provincie, gemeenten, bouwbedrijven en energie- en woningcorporaties, de Brabantse deal Nul op de Meter (NoM). Het doel van dit convenant is om te komen tot 800.000 energieneutrale woningen in 2050. Mede dankzij ERAC hebben zestien ketenpartners uit Brabant, Limburg en Zeeland elkaar gevonden in het koplopersprogramma Sneller en Beter naar Nul op de Meter.

Innovatiekracht
Wat is er nodig om in de komende jaren zoveel mogelijk bestaande woningen om te bouwen tot energieneutrale woningen? Aan de ene kant een geïndustrialiseerd en kostenefficiënt concept waarmee de bouwsector aan de slag kan. Aan de andere kant een markt van woningbezitters die eenmalig willen én kunnen investeren in jarenlang woongenot zonder energierekening. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is innovatiekracht uit de hele bouwketen nodig. Het consortium bestaat daarom uit gemeenten, woningcorporaties, toeleveranciers, bouwindustrie, een marketingconceptontwikkelaar en SPARKCampus, de innovatiehub voor de bouw. Het project wordt medegefinancierd vanuit het Europese subsidieprogramma OPZuid.

Grote schaal
Sneller en Beter naar Nul op de Meter richt zich op de energierenovatie van bestaande bouw, voornamelijk rijwoningen die zijn gebouwd tussen 1950 en 1980. De samenwerkende partners gaan een praktische, industriële aanpak ontwikkelen waarmee deze woningen op grote schaal kunnen worden gerenoveerd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een sluitend businessmodel en een consumentenpropositie. Het doel is om binnen drie jaar 500 NoM-woningen te realiseren, op zodanige wijze dat verdere uitrol over Nederland verzekerd is.

De impact van ERAC

De gemeente ’s Hertogenbosch is penvoerder van het koplopersprogramma. Pauline Slaa, beleidsmedewerker Energie en Klimaat: “Bijzonder is dat ERAC de lead heeft genomen in de ontwikkeling van dit project. Het is moeilijk om snel stappen te maken met een groep van meer dan 100 partijen. ERAC heeft de vertaling gemaakt naar een kleiner, subsidieerbaar uitvoeringsproject. Onze ERAC-adviseur heeft de partners gemotiveerd, de begroting opgesteld, de projectaanvraag geschreven en het geheel gecoördineerd. Het is zijn verdienste dat er zoveel partijen actief in dit project investeren en kennis gaan delen. Zonder ERAC was dit programma er in deze omvang waarschijnlijk niet geweest!”