Station 88: voor en door ondernemers

Midden-Brabant is een ondernemende regio met veel starters en innovatieve bedrijven. Het aanbod van ondersteuning aan die groep is de laatste jaren echter versnipperd geraakt. Om vraag en antwoord op één plaats samen te brengen, hebben de gemeente Tilburg, Midpoint Brabant en Stichting Starterslift het initiatief genomen voor de oprichting van Station 88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie.

Station 88 biedt een centrale plek voor ondernemers met groeiambitie. Op de fysieke locatie in de Spoorzone, in het voormalige gebouw 88, komen vraag en aanbod, programma, huisvesting en ontmoeting bijeen. Het uitgangspunt is dat starters en ondernemers uit de regio vooruit geholpen worden door partners met specialistische kennis en ervaring. Zo kan het voorkomen dat een bank samen met een advocatenkantoor een fiscaal-juridische casus behandelt voor start-ups, of dat er naar aanleiding van een vraag over personeelsbeleid een ‘ondernemerstafel’ wordt georganiseerd waar relevante en belangstellende ondernemers kunnen aanschuiven.

Kennis in huis
Manager Esther IJzer: “Station88 biedt een breed programma met activiteiten die gericht zijn op de belangrijkste thema’s in de verschillende fases in het ondernemerschap. De bijdrage van de regionale specialistische partners vormt een onmisbaar onderdeel in het totaalconcept, zij hebben de kennis in huis. Samen met hen moet Station 88 uitgroeien tot een vaste waarde in het Midden-Brabantse ondernemerslandschap, met onder meer een ruim aanbod van evenementen en activiteiten, business incubation voor starters en ruimte voor ontmoeting; kortom, een aantrekkelijke plek waar ondernemers graag bij elkaar komen voor het opdoen van kennis en inspiratie.”

Ondersteunend partnernetwerk
Station88 is opgezet met publieke financiering, maar uiteindelijk zal de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de huidige en toekomstige partners zorgen voor continuïteit, verdere uitbouw en kostendekkende exploitatie. “De partners committeren zich in feite aan een concept dat nog in ontwikkeling is. Ze onderschrijven het belang van Station 88 als onderdeel van een succesvol regionaal ontwikkelingssysteem en zien het als hun verantwoordelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren.”

De impact van ERAC

Station 88 heeft ERAC gevraagd te helpen bij het analyseren en verder ontwikkelen van het businessmodel. De ERAC-adviseurs namen diepte-interviews af met beoogde partners. In hun advies schetst ERAC op basis van welke overwegingen bedrijven en instellingen aanhaken als partner van Station 88. Esther IJzer: “Er is kritisch gekeken naar de inhoud en exclusiviteitswaarde van de partnershipmodellen. Hierop is ook de volgtijdelijkheid van het aanhaken van partners afgestemd: eerst de strategische, daarna de business partnerships. Per partnership is een overzicht opgesteld van mogelijke activiteiten.”