Subsidieregeling leidt tot miljoeneninvesteringen in bedrijfsleven in Groningen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio Groningen investeren 40 miljoen euro om het bedrijfsleven in de Eemsdelta en het Zernike Science Park te versterken. Tot dusver is in het kader van de Regionale Investeringssteun Groningen totaal circa 121 miljoen euro geïnvesteerd.

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) is een initiatief van de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De regeling is mede mogelijk gemaakt door Samenwerkingsverband Noord-Nederland en Economic Board Groningen, dat de economie in Noord- en Midden Groningen wil versterken. “Een paar jaar geleden ging het economisch minder”, vertelt Gerwin Wiersma van de provincie Groningen over de aanleiding om op zoek te gaan naar een investeringsregeling. “Dat was ook in de Eemsdelta voelbaar. Bedrijven hadden het moeilijk en sommigen gingen failliet. Dat was reden in te zetten op werkgelegenheid.”

Een commissie onder leiding van Rein Willems, oud-topman van Shell Nederland, stelde in 2014 een actieplan op om de economie te versterken. Een van de suggesties was om een RIG-regeling te introduceren. De provincie Groningen en het Rijk volgden dat advies van de commissie-Willems op.

Grond, gebouwen, machines
Bij de start van de regeling in 2014 werd voor vier jaar 40 miljoen euro gereserveerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelde 20 miljoen euro beschikbaar; de regio trok eenzelfde bedrag uit. Zowel nieuwe als bestaande bedrijven kunnen een beroep doen op de RIG om grond, gebouwen of zogeheten duurzame bedrijfsuitrusting (zoals machines) aan te schaffen. Meerwaarde moet aanwezig zijn in structurele werkgelegenheid en verbinding met de regionale kennisinfrastructuur. Daartoe is een link gelegd tussen Eemsdelta, in het noordoosten van de provincie, en kennispark Zernike Science Park in de stad Groningen.

Animo
RIG sorteert effect. De afgelopen jaren zijn zeventien aanvragen gehonoreerd. De 19 miljoen euro verstrekte subsidie leidde tot 121 miljoen euro aan investeringen. Dat leverde onder meer vijf nieuwe bedrijven, 302 directe en circa 450 indirecte arbeidsplaatsen op. De animo blijft groot. Illustratief: dit jaar zit er 15 miljoen euro in de subsidiepot. Na één dag was de RIG al overtekend.

Duurzaamheid
RIG dient tegenwoordig ook een tweede doel. Naast het versterken van bedrijvigheid, komen initiatieven die leiden tot verduurzaming in aanmerking voor subsidie. Wiersma noemt als voorbeelden de bedrijven Purified Metal Company en Avantium. Purified Metal Company kan mede dankzij de regeling in Delfzijl een fabriek bouwen waar vervuild staalschroot wordt gerecycled tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Chemiebedrijf Avantium opende onlangs in Delfzijl een proeffabriek voor bioraffinage, waarbij uit biomassa meerdere bestanddelen worden gewonnen voor industrieprocessen. Zo wordt onder meer resthout uit bosbeheer omgezet in suikers.

Ook vanwege andere redenen blijft RIG actueel. Wiersma noemt in dat verband het besluit van het Rijk om de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Dat betekent dat er nieuwe bedrijvigheid nodig is om werkgelegenheid te behouden.

De impact van ERAC

ERAC is vanaf het begin betrokken bij RIG. Onze adviseurs hebben de eerste versie van de RIG uitgewerkt voor de provincie Groningen. Wiersma: “ERAC heeft beleidswensen vertaald naar een uitvoeringsregeling die aan alle voorwaarden voldoet, zoals strikte Europese regels ten aanzien van staatssteun. ERAC is klankbord bij de periodieke evaluatie van de regeling. Adviseurs denken constructief mee.” Dat bleek onder meer in 2017, toen de regeling werd verruimd om ondernemingen mogelijkheden te geven te verduurzamen. “De betrokkenheid en deskundigheid van ERAC is heel positief. Adviseurs weten wat wel en niet kan. RIG is mede dankzij ERAC een instrument geworden waar we erg blij mee zijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op