VUmc Imaging Center Amsterdam

VUmc is begonnen met de bouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam. In de wereld van medische beeldvorming en tracerontwikkeling is VUmc leidend, een positie die zij met het nieuwe Imaging Center onderstreept.

In het Imaging Center worden Radiologie (onder meer MRI, CT), Nucleaire geneeskunde (onder meer PET) en optische imaging (onder meer laser) samengebracht, waardoor betere diagnostiek mogelijk is. Rafael Smit, Senior Project Manager VUmc: “Door het samenbrengen van de technieken uit verschillende disciplines kunnen deze optimaal worden toegepast in de diagnostiek, vooral voor patiënten met kanker, hersenaandoeningen of hart- en vaatziekten. Imaging ondersteunt de diagnose en behandeling en in toenemende mate het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.” Door het toepassen van imaging kan beter voorspeld worden of een medicijn het beoogde effect heeft. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar het behandelen van een kwaadaardige tumor dan slaat een medicijn gemiddeld genomen in slechts 25 procent aan. Door het medicijn te voorzien van een tracer (het radioactief labelen van het medicijn) kunnen we binnen een paar dagen vaststellen of het medicijn aankomt in de tumor, met andere woorden of de behandeling kansrijk is. Een proces dat nu enkele maanden duurt. Op deze manier wordt zorg op maat mogelijk.”

Medicijnontwikkeling
Een andere toepassing is het mee-ontwikkelen van nieuwe medicijnen. “Met behulp van de technieken kunnen we het ontwikkelproces versnellen. Normaal neemt de ontwikkeling en het op de markt brengen circa tien jaar in beslag. Door het gebruik van tracers kan met name de laatste fase van dat traject significant bekort worden. Imaging is voor ons de motorkap, we kunnen het menselijk lichaam openen en in beeld brengen wat het geneesmiddel doet. Dat kan van onschatbare waarde zijn bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van medicijnen voor MS en Alzheimer.”

Naar verwachting opent het VUmc Imaging Center Amsterdam haar deuren in 2019. Het initiatief kwam vijf jaar geleden van een aantal hoogleraren, waaronder projectleider Guus van Dongen, hoogleraar medische beeldvorming. “We hebben bewust gekozen voor academische vrijheid en onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat we bij de financiering van het project niet gekozen hebben voor samenwerking met één farmaceut, we hebben ervoor gekozen strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarbij geen van allen exclusiviteit heeft. Met ERAC is er een projectdesign ontwikkeld waarin de samenwerking tussen VUmc, onderzoekers en het bedrijfsleven centraal staat, een waarborg voor de academische vrijheid.”

VUmc Tracer Center Amsterdam – kloppend R&D hart
Wij werden uitgedaagd om een projectdesign te ontwikkelen waarin de samenwerking tussen VUmc, onderzoekers en het bedrijfsleven centraal staat. Dit heeft geresulteerd in een uniek partnership.

Met behulp van de bijdrage uit het EFRO-programma ‘Kansen voor West II’ wordt het Tracer Center Amsterdam het kloppende R&D hart van het Imaging Center. Innovatieve bedrijven en wetenschappers gaan in een proeftuin-omgeving optimaal samenwerken aan technologische en medische innovatie op het gebied van imaging en het efficiënter ontwikkelen van geneesmiddelen.

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op