Skip to main content
Diensten

Uitvoering subsidieprogramma’s

Contact

De uitvoering van subsidieprogramma’s vraagt om specialistische profielen. ERAC onderscheidt de Programmamanager, Financieel Adviseur en Communicatiemedewerker. Zij verzorgen, ingebed in de organisatie van de opdrachtgever, een doelmatig en rechtmatig beheer van programma’s.

De uitdaging
Om de organisatievisie en het projectplan om te zetten naar een uitvoerend plan, is het belangrijk te weten hoe de executiekracht georganiseerd kan worden, welke mogelijkheden er zijn en wat dit betekent voor zowel de financiële als de organisatorische kant. Dit vraagt niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook een netwerk aan contacten binnen de triple helix en jaren ervaring.

Hoe helpt ERAC u?
De ERAC-adviseurs hebben kennis van en ervaring met triple helix-organisaties. Zij zullen als expert binnen uw organisatie optreden en verdiepen zich in uw ambities, programma’s en projecten. Hiermee wordt de ERAC-adviseur een directe collega van de projectleider, programmamanager en beleidsmedewerker. Door intern (en eventueel extern) gespreksrondes in te plannen, brengt de adviseur het project in kaart. Vervolgens helpen de adviseurs om realistische programma’s op te stellen op basis van deze input en tot slot volgt er een integraal advies.

Contact

Formulier

Zoekt u een adviesbureau dat u kan helpen met complexe Europese vraagstukken of fondsen? Dan bent u bij ERAC aan het juiste adres.