ERAC

Disclaimer

Deze website is eigendom van ERAC.

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website(s) actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website(s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(s). Tevens distantieert ERAC zich van aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze
website(s) of delen daarvan.

Wij behouden ons het recht voor ten alle tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(s) als in deze disclaimer, aan te brengen.

Het is toegestaan gegevens van deze website over te nemen, doch onder de strikte voorwaarden dat de gegevens niet uit hun verband worden gehaald en dat een bronvermelding van deze website plaatsvindt.

Het fotomateriaal op deze website is grotendeels verworven uit de eigen organisatie. Enkele foto’s zijn betrokken van openbare fotobanken. Daar waar het auteursrechterlijk beschermd beeldmateriaal betreft, heeft afstemming plaatsgevonden met de eigenaar en is hiervan melding gemaakt bij de betreffende foto. Mocht iemand bezwaren hebben tegen de plaatsing van een foto of een citaat, zichzelf of zijn/haar organisatie herkennen en het tonen hiervan op deze website niet op prijs stellen, dan verzoeken wij hem/haar vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen niet aarzelen foto’s onmiddellijk van de website te verwijderen als belanghebbenden te kennen geven dat op prijs te stellen.