ERAC Energy

Dit betekent de Europese Green Deal voor gemeenten, regio’s en bedrijven

Groen, groener, groenst. Dat is het doel van de recent gepresenteerde Europese Green Deal. Met dit omvangrijke pakket aan maatregelen wil de EU haast maken in de strijd tegen klimaatverandering. Binnenkort krijgen we al te maken met nieuwe verplichtingen én kansen om groene ambities waar te maken. Onze adviseur Stef Meijers praat u bij.

Green Deal raakt ook u

Het eerste wapenfeit van de Green Deal volgt snel: in het voorjaar van 2020 staat de Europese klimaatwet gepland. Daarbij is het belangrijk om te weten dat elk individueel voorstel in de Green Deal zijn eigen besluitvormingstraject kent. En de Commissie moet nog over diverse controversiële onderwerpen in onderhandeling met lidstaten. De Green Deal treedt dus niet van vandaag op morgen in werking, maar verspreid over de komende jaren.

Dat neemt niet weg dat vrijwel iedereen – vroeg of laat – de gevolgen gaat merken. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuw te implementeren wet- en regelgeving. Maar ook op het gebied van financieringsmogelijkheden.

Groene wortel en stok

Zo staan in de Green Deal voorstellen voor strengere klimaatregels en verantwoordingsverplichtingen. Strikter dan ooit tevoren, kunnen we wel stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van broeikasgassenuitstoot. Dit moet zorgen voor een dikkere ‘stok’ achter de deur voor organisaties om haast te maken met duurzaamheidsmaatregelen.

Hoe zorgen organisaties en projecten er nu voor dat ze groene, Europese kansen benutten en risico’s vermijden?

Daarnaast wil Brussel grote happen uit Europese financieringsprogramma’s oormerken voor klimaatregelen. Het voorhouden van een (nog) grotere ‘wortel’ in vergelijking met voorgaande begrotingsperiodes, moet groene innovaties verder aanjagen. Dit gaat onvermijdelijk ten koste van bestaande budgetten voor andere thema’s. Ook Europa kan haar geld uiteindelijk maar één keer uitgeven.

Benut kansen, vermijd risico’s

De precieze implicaties van de Green Deal verschillen per onderwerp, actor en situatie. Maar hoe zorgen organisaties en projecten er nu voor dat ze groene, Europese kansen benutten en risico’s vermijden? Wat in ieder geval helpt, is nu al te zorgen voor een concreet handelingsperspectief voor uw eigen organisatie of project.

Maakt u bijvoorbeeld gebruik van Europese financiering, dan is het verstandig tijdig in te spelen op aanstaande veranderingen. Het uitwerken van een Stairway to Excellence kan daarbij mogelijkheden en risico’s inzichtelijk maken. Het bouwen van een ‘ladder naar topkwaliteit’ is een praktische methode om zowel projecten als projectideeën in te delen op basis van (nieuwe) Europese financieringsprogramma’s.

Tast u nog in het duister?

Bij ERAC creëren we graag inzicht in het Europese handelingsperspectief van organisaties. Een concreet voorbeeld is het Midden-Brabantse duurzaamheidsproject SMILE om de uitrol van energie-innovaties in tien wijken te realiseren. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het Europese innovatieprogramma OPZuid. Daarnaast hebben we specifieke kennis in huis om kwalitatieve risicoanalyses voor de publieke en private sector – inclusief de energiesector – uit te voeren van ophanden zijnde Europese wet- en regelgeving.

Tast u dus nog in het duister als het gaat om de gevolgen van de Green Deal? ERAC helpt graag bij het bepalen van uw positie in de ontwikkelingen rondom de Green Deal. Neem voor meer informatie contact op met Willem Jaspers (willemjaspers@erac.nl) of Stef Meijers (stefmeijers@erac.nl).

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Klimaatconferentie Sharm-el-Sheikh teleurstellend. En nu?

Tijdens de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh, werd de oorzaak van de opwarming van de aarde opnieuw niet aangepakt. En nu? Lees…
Actueel

Zijn subsidies wel rendabel voor Nederland?

De Algemene Rekenkamer vraagt zich af of de besteding van Europese subsidies Nederland wel voldoende vooruithelpt. Het ERAC monitoringsysteem toont…
Actueel

Nationaal Groeifonds (NGF): Verdienvermogen betekent meer aandacht voor barrières

In het Nationaal Groeifonds is de maatschappelijke kant in de programma’s van groot belang. Huub Smulders legt uit waarom.