Skip to main content

Actueel

Drie adviezen: meer slagingskans voor uw Europese subsidieaanvraag

Bij elke subsidieaanvraag voor een Europees programma, zoals REACT-EU, OPZuid of Horizon2020, moet u in het projectplan uitleggen hoe uw project een bijdrage levert aan de realisatie van Europees beleid. Dit wordt door enthousiasme voor de inhoud van het project nog wel eens wat naar de achtergrond gedrongen, weet adviseur Johan de Vijver uit ervaring. Terwijl dit wel de slagingskans van uw aanvraag vergroot. Johan adviseert u in deze blog hoe u ook dit hoofdstuk in het projectplan inhoudelijk sterk opstelt.

Ik zie in mijn werk bij Stimulus Programmamanagement, dat veel aanvragers in hun enthousiasme gefocust zijn op het beschrijven van de inhoud van hun project. En daardoor komt het vaak voor dat zij in verhouding minder aandacht schenken aan de aansluiting met Europese subsidiedoelstellingen. Dat is ook logisch, maar om de kans op een goede beoordeling te vergroten is het noodzakelijk om ook voldoende aandacht te besteden aan de connectie van uw project met het Europees beleid. U wilt hier immers geen onnodige punten op verspelen. Ik geef u daarom drie praktische adviezen.

Advies 1: wees scherp op de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) van uw regio
Om de aansluiting van lokale projecten bij Europees beleid te vereenvoudigen, adviseren wij u om de RIS3-strategie van de regio waar u gevestigd bent goed door te nemen. Want daarop moet uw onderbouwing immers aansluiten. Deze kunt u vinden op de website van de subsidieverstrekker.

Elke regio in Nederland heeft zijn eigen RIS3-strategie. Met dit beleidsstuk geeft de Europese Commissie het raamwerk aan waarbinnen ontwikkeling in de regio’s moet plaatsvinden. De manier waarop wordt echter aan de regio’s overgelaten. Brussel heeft wel één belangrijke vereiste: er moet sprake zijn van interventielogica. Dat betekent dat projecten die met EU-geld worden gefinancierd ook te herleiden zijn naar dat EU-beleid.

Om deze interventielogica in goede banen te leiden, zijn RIS3-strategieën opgesteld die als kompas dienen voor de uitvoering van ontwikkelingen in de verschillende Europese regio’s. De manier waarop dit gebeurt, moet vervolgens worden onderbouwd in de subsidieaanvragen. Het is dus van groot belang dat u weet op welke thema’s uw project in uw regio moet aansluiten.

Elke regio in Nederland heeft zijn eigen RIS3-strategie. Met dit beleidsstuk geeft de Europese Commissie het raamwerk aan waarbinnen ontwikkeling in de regio’s moet plaatsvinden.

Advies 2: positioneer uw project binnen de beleidsdoelstellingen vóórdat u begint met schrijven
Vanwege de complexiteit van dit hoofdstuk wordt vaak pas aan het eind van het schrijftraject over de inkadering van het project in de beleidsdoelstellingen nagedacht. Mijn advies is om juist voorafgaand aan het schrijven al te bedenken hoe uw project in de doelstellingen past. Dat is immers het ideale moment om nog met een frisse blik een weloverwogen keuze maken of uw project ook inhoudelijk bij de door u gekozen regeling past. Als u vooraf inziet dat uw project niet bij de doelstellingen van de regeling aansluit, dan bespaart u uzelf een hoop werk.

Sluit uw project wel aan en begint u vervolgens ook bij dit hoofdstuk, dan is het eenvoudiger om hier een goed stuk over te schrijven. Want als u dit stuk als laatste opschrijft, is de kans groot dat u uw project naar de regeling toeschrijft, vanwege de tijd die u reeds in de rest van uw projectplan hebt gestopt. En dat komt de kwaliteit vaak niet ten goede.

Mijn advies is om juist voorafgaand aan het schrijven al te bedenken hoe uw project in de doelstellingen past.

Advies 3: combineer doelstellingen realistisch en onderbouw gedegen
In de vorige subsidieprogramma periode werd de realisatie van crossovers tussen verschillende sectoren flink gepromoot. Ook in de nieuwe programmaperiode is het nog steeds een meerwaarde om te onderbouwen hoe uw project aan meerdere subsidiedoelstellingen en -thema’s bijdraagt. U kunt dit doen vanuit verschillende invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan hoe het consortium of u als bedrijf aansluit bij de doelstellingen, of hoe de projectactiviteiten en het eindproduct inhoudelijk een bijdrage leveren.

Het is echter niet verstandig om te onderbouwen dat uw project bijdraagt aan alle mogelijke subsidiedoelstellingen. De ervaring leert dat de beoordelaars liever een scherpe focus met meer impact op twee doelstellingen zien in uw subsidieaanvraag, dan een beetje impact op alle doelstellingen. Als de door u gekozen combinatie van doelstellingen pril of vergezocht is, dan prikt de deskundigencommissie hier gemakkelijk doorheen. Mijn advies is daarom om een combinatie van doelstellingen alléén te benoemen als deze ook realistisch is en niet te vergezocht.

Maakt u een combinatie tussen twee thema’s of doelstellingen? Zorg dan ook voor een gedegen onderbouwing, bijvoorbeeld door ze te kwantificeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een berekening van de hoeveelheid CO2-besparing die uw project per jaar kan realiseren, of een berekening van hoeveel procent uw proces efficiënter is en wat u of de eindgebruiker dit aan kostenbesparing oplevert. Door een berekening toe te voegen, toont u aan dat uw kwantificering realistisch is en geeft u meerwaarde aan uw onderbouwing.

De ervaring leert dat de beoordelaars liever een scherpe focus met meer impact op twee doelstellingen zien in uw subsidieaanvraag, dan een beetje impact op alle doelstellingen.

Krijg advies over Europese subsidieprogramma’s en -aanvragen
ERAC is als project- én subsidieadviseur betrokken bij diverse Europese subsidieprojecten en -programma’s in heel Nederland. Onze adviseurs hebben hierdoor ruimschoots ervaring met de aansluiting van projecten op Europese doelstellingen. Wij helpen u dan ook graag bij het opstellen van concrete, strategische en uitvoerbare plannen.

Contact

Hebt u vragen bij dit artikel of wilt u direct advies? Neem gerust contact met mij op, via 06-51 05 95 36 of johanvandevijver@erac.nl

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…
Actueel

Gecoördineerde aanpak voor meer tempo in circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie verloopt te traag. Een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak is een van de noodzakelijke factoren…