Skip to main content

Actueel

ERAC laat Europa voor u werken

In de blogreeks ‘Europa op de kaart’ lichten we toe hoe ERAC van dienst kan zijn. In deze eerste aflevering vertelt ERAC-adviseur Anne hoe de specialisten van European Affairs ondersteunen bij het vertalen van de Europese ambities van uw organisatie naar strategische, tactische en uitvoerbare plannen.

Waar Europa is, daar zijn wij. Al  dertig jaar lang en iedere dag opnieuw. Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij dan ook de aangewezen partij voor organisaties die organisatiebreed een betere aansluiting willen bij Europa, of zichzelf meer op de kaart willen zetten. Onze specialisten zitten dagelijks aan tafel bij decentrale overheden zoals de provincies en gemeenten. European Affairs maakt en houdt organisaties EU-wise. Zodat beleidsdoelstellingen structureel worden uitgevoerd en beschikbare financieringsmogelijkheden tijdig worden herkend en optimaal worden benut. Wij gebruiken daarbij vaak het credo “kennis, kennissen, kassa”. Oftewel: je moet eerst weten wat je wilt bereiken, wat je gaat doen en welke kennis je meebrengt, en wie je daarbij nodig hebt voordat de euro’s in beeld kunnen komen.

Onze kennisgebieden

ERAC European Affairs is op verschillende domeinen actief, die in de praktijk complementair zijn aan elkaar.

Evidence-based nulmeting

Om inzichtelijk te maken hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van Europa, heeft ERAC twee tools in huis. Met onze EU-Impactscan maken we op basis van objectieve data inzichtelijk in hoeverre Europa op dit moment is geïntegreerd in de organisatie. Met ons EU-Monitoringsysteem laten we zien hoe uw organisatie momenteel presteert ten aanzien van Europese middelen. Aan de hand van de uitkomsten ondersteunen onze ervaren specialisten u in het vormgeven van plannen. Ook anticiperen wij met u, organisatiebreed en tijdig, op beschikbare financieringsmogelijkheden. Wanneer wij de scans voor u periodiek herhalen, krijgt u objectief zicht op de voortgang. Zo monitoren wij voor u in hoeverre efforts tot het gewenste resultaat leiden

Programmering

Het vertalen van ambities naar uitvoerbare plannen begint met de vraag: wat wilt u bereiken? ERAC ondersteunt bij de vertaling van goede ideeën en ambities naar uitvoerbare programma’s en projecten. Het kan gaan om op zichzelf staande projecten, maar ook om volledige projectportfolio’s en zelfs grootschalige investeringsprogramma’s. Programmeren volgens ERAC omvat ook een visie op governance en praktische uitwerking naar timing en randvoorwaarden.

Organisatie

Daadwerkelijk aan de slag gaan met Europa betekent ook wat voor uw organisatie. Is deze al goed ingericht, of is er nog ruimte voor verbetering? Wij komen dagelijks bij organisaties die al succesvol zijn in wat andere organisaties nog te leren hebben. We zitten ook embedded bij organisaties die Europese programma’s al jarenlang uitvoeren. Dat maakt dat wij een enorme inhoudelijke kennisvoorsprong hebben. Door kennis, ervaringen, contacten en best practices te delen, helpen we organisaties om realistische benchmarks te formuleren en te behalen. Vanzelfsprekend inclusief de financieringsmogelijkheden die daarbij horen.

Waar Europa is, daar zijn wij. Al dertig jaar lang en iedere dag opnieuw.

Kennisontwikkeling

Vanuit diezelfde kennis en ervaring zijn we de aangewezen partij voor organisaties die, los van vraagstukken als landbouw, energie en klimaat, structureel meer met Europa bezig willen zijn. Vanwege de praktische en economische voordelen hebben veel gemeenten de oprechte intentie om Europa te integreren in hun dagelijkse organisatie. In de uitvoering wordt Europa echter te vaak gezien als specialisatie. Met één Europa-coördinator en/of subsidiespecialist blijft die integratie vaak beperkt tot een klein deel van de organisatie. European Affairs helpt organisaties om de basiskennis over Europa tot in de vezels van uw organisatie te laten integreren, zodat alle medewerkers kansen leren herkennen en uitdagingen kunnen aanpakken. Denk hierbij aan hoe de Europese Unie werkt, wat Europese regelgeving betekent voor de praktijk van decentrale overheden, welke netwerken relevant zijn, welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn, en welke meerwaarde een EU-profiel voor uw organisatie kan hebben.

Financiering

Europese subsidies dienen vaak als aanjager voor innovaties die helpen om grensoverschrijdende problematiek en andere beleidsuitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, klimaatverandering en de energietransitie.

De mogelijkheden zijn legio en beschikbare fondsen kunnen lokale projecten soms maken of breken. Het genereren van Europese middelen is dan ook een flinke opdracht die u als ambtenaar of EU-coördinator meekrijgt. En in potentie een ondankbare, want de verwachtingen zijn vaak hoog. Tegelijkertijd worden in de praktijk veel subsidiemogelijkheden niet – of te laat – herkend. Door structureel om te gaan met financiering, kunnen organisaties realistische plannen opstellen én uitvoeren.

Meer lezen?

In de reeks ‘Europa op de Kaart’ schetst ERAC een gericht plan van aanpak om ambities in Europa te verwezenlijken. Lees ook de andere delen van onze blogreeks:

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…
Actueel

Gecoördineerde aanpak voor meer tempo in circulaire economie

De overgang naar een circulaire economie verloopt te traag. Een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak is een van de noodzakelijke factoren…