Skip to main content

Actueel

Europese kansen: met de juiste kennis liggen ze voor het grijpen

De invloed van de EU op ons dagelijks leven wordt steeds groter. En hoewel Europa het beleid bepaalt, ligt de uitvoer van dat Europees beleid voornamelijk op regionaal niveau. Voor organisaties in de regio zijn Europese kansen essentieel. Maar hoe grijp je die kansen eigenlijk als organisatie? Adviseur Sander Potters geeft tips.

Het is geen geheim dat de Europese Unie steeds meer invloed krijgt op ons dagelijks leven. Een stuk minder zichtbaar voor EU-burgers is dat regio’s binnen de Europese lidstaten grotendeels verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dat Europees beleid.

Uit het achtste cohesierapport van de Europese Commissie blijkt dat er grote regionale verschillen bestaan als het aankomt op economische ontwikkeling die voortkomt uit Europese gelden. Nederland doet het goed, maar niet in elke regio en ook niet op alle terreinen. Om elke Europese kans te grijpen is het voor Nederlandse organisaties essentieel om de juiste kennis en kunde in huis te hebben.

De kansen van de EU

Al jaren stimuleert de EU regio’s op gebied van innovatie, arbeid en duurzaamheid. Dit doen ze met programma’s zoals ESF, INTERREG, EFRO en Horizon. De Europese investeringen leiden in het gunstigste geval tot grote economische impact, bijvoorbeeld op het vlak van technische innovatie. Brainport regio of Med-tech innovaties in de Health Valley zijn mooie voorbeelden van innovatieve hubs. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen werkten daar intensief samen, Europese financiering gaf een geweldige impuls.

Maar dergelijke initiatieven van de grond krijgen is nog niet zo makkelijk. De grote uitdaging voor Nederlandse gemeentes, provincies en andere regionale organisaties is het verankeren van europese kennis. Een krappe arbeidsmarkt, onvoldoende aandacht voor EU-beleid en een terughoudendheid om ‘’het Europese’’ vast te grijpen zijn de belangrijkste oorzaken van de grote verschillen tussen de Nederlandse regio’s. Zodoende worden kansen voor Europese financiering door de ene regio makkelijker gegrepen dan door de andere. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke Europese euro leidt tot drie euro aan private investeringen in de regio. Een gigantisch hefboomeffect dus!

De uitdaging voor Nederlandse gemeentes, provincies en andere regionale organisaties is vooral om op een systematische wijze Europese kennis te verankeren in de organisatie.”

Sander Potters

Welke stappen kunnen organisaties nemen?

  • Maak de koppeling tussen Europese kansen en regionale behoeftes

   Al meer dan 15 jaar proberen diverse regionale overheden de kennis van Europese regelgeving beter in kaart te brengen en te benutten. Er zijn daarin al flinke stappen gezet, maar er zijn zeker nog knelpunten. Kennis van Europese regelgeving blijkt onvoldoende aanwezig en de aansluiting op regionale economische behoeftes is vaak niet goed in kaart gebracht.
   Wat kan hierbij helpen? Maak gebruik van call-kalanders en zorg dat EU-regels en financieringskansen aangewend worden. Positief is overigens wél dat veel regio’s inmiddels ervaring hebben met het opzetten van regionale investeringsstrategieën en regionale managementautoriteiten.

  • Blijf als organisatie flexibel

   Hoogwaardige kennis op peil houden is lastig bij een een groot personeelsverloop binnen de organisatie. Europese programma’s lopen bovendien niet oneindig door, en dus hebben veel organisaties behoefte aan een flexibele schil. Steeds meer organisaties huren daarom specialistische Europese kennis in. Door specifieke kennis van bijvoorbeeld wet- en regelgeving en regionale ontwikkeling extern in te schakelen, blijven regionale overheden als geheel flexibel, terwijl ze toch beschikken over de benodigde kunde.

  • Denk Europees

   Het opzetten, beheren en uitvoeren van Europese programma’s is een vak apart. Ons advies: “Denk als de EU!”. Dit helpt om de kennis en mindset van de EU verder te verankeren in regionale organisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma- en indicatordenken van de Europese Unie. Door de denkwijze over te nemen uit een groot EU-programma wordt kennis doorgevoerd in provinciale subsidies en regionaal beleid. Zodoende komen verschillende regio’s op één lijn en wordt de aansluiting met Europa beter.

  • Benut de mogelijkheden

   Alle Europese kansen volledig benutten? Zorg er dan voor dat uw organisatie toegang heeft tot Europese kennis en in staat is om deze kennis te verankeren. Verdwaal niet in het doolhof van EU-regels maar neem zelf de regie. Het inschakelen van specialistische hulp stelt uw organisatie in staat om flexibel te blijven en toch te profiteren van belangrijke kennis en kunde. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

ERAC versterkt haar team van partners

19 april 2024. ERAC kondigt met trots aan dat Jolande Wijman, Sharon Struijcken en Anne Sampson zijn toegetreden als aandeelhouders.
Actueel

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Wat zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten nu het Nationaal Groeifonds is uitgesteld?
Actueel

Naar een sterker en duurzamer Europa

In dit artikel deelt Sabine Zwaans haar inzichten over de belangrijkste bevindingen van het recent gepubliceerde negende cohesierapport van de…