Skip to main content

Actueel

Europese verkiezingen: perspectieven en kansen

Op 9 mei vieren we de Dag van Europa. Met de Europese verkiezingen op 6 juni is het nu meer dan ooit relevant om de rol van de EU voor Nederland te overdenken. In dit blog belichten we de kansen voor regionale cohesie, innovatie en duurzaamheid die Europa biedt, ook nadat de stemmen zijn geteld.

Financieringskansen vanuit Europa
Het is geen geheim dat de Europese Unie steeds meer invloed krijgt op ons dagelijks leven. Helaas wordt “Brussel” – een ietwat simplistische verzamelnaam voor de verschillende Europese instituties en agentschappen die de Belgische hoofdstad rijk is – door sommigen vaak nog gezien als een bureaucratische “regelmachine”. Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat lidstaten en de Europese regio’s grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid én dat de Europese Unie financiering biedt om lidstaten en regio’s te laten investeren in cohesie, innovatie en duurzaamheid.

Europese subsidies
Die impuls komt in de vorm van Europese subsidieprogramma’s zoals INTERREG, Horizon Europe, LIFE, EFRO, JTF of het GLB. Deze programma’s zijn een directe vertaling van de beleidsambities die in Brussel door de lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement zijn afgesproken. Voor deze programma’s is dit beleid de spreekwoordelijke stip op de horizon waar door middel van concrete projecten aan gewerkt wordt. Europese programma’s zijn daarom uiterst strategisch en worden onderbouwd door een sterke interventielogica, waarin duidelijk wordt hoe de beoogde projecten die gefinancierd moeten worden, gaan leiden tot de gewenste verandering.

Investeren in regio’s
Daarbij is de Europese Unie zich volop bewust van het belang om te investeren in regio’s en de verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Dat blijkt niet alleen uit regionale programma’s zoals Interreg of EFRO waarin deze ambitie altijd centraal heeft gestaan maar uit nieuwe initiatieven zoals de Regional Innovation Valleys binnen de Horizon Europe en Interregional Innovation Investments (I3) programma’s. Europese programma’s zijn dan niet alleen instrumenten om Europees beleid kracht bij te zetten maar een belangrijke verbindende schakel tussen “Brussel” en de regio – dichtbij de alledaagse praktijk Europese burgers en bedrijven.

Europese programma’s benutten
Hoewel Europese programma’s volop kansen bieden, blijkt in de praktijk het benutten ervan vaak een uitdaging. Voor Nederlandse gemeenten, provincies en andere regionale organisaties is het essentieel om een systematische verbinding met Brussel te organiseren en Europese kennis te verankeren. Enkele beginselen waarover we advies kunnen geven en waar we aan kunnen bijdragen:

1. Bepaal uw uitgangssituatie
Bedrijven, kennisinstellingen en decentrale overheden proberen allemaal om in te spelen op Europese wet- en regelgeving en te profiteren van Europese subsidies en fondsen. Toch kan het lastig zijn om te bepalen hoe “succesvol” uw organisatie hierin is. Welke kansen worden bijvoorbeeld gemist of hoe verhoudt uw organisatie zich tot anderen? Inzicht in deze vragen stuurt de inzet van uw organisatie op Europa.

ERAC beschikt over twee krachtige tools om dit inzicht te verschaffen. Met onze EU-Impactscan bieden we op basis van objectieve data inzicht in de mate waarin Europa momenteel is geïntegreerd in uw organisatie. Met ons EU-Monitoringsysteem tonen we hoe uw organisatie momenteel presteert op het gebied van het verkrijgen van Europese middelen. Op basis van de resultaten ondersteunen onze ervaren specialisten u bij het vormgeven van strategische plannen.

2. Verbind uw ambities aan Europees beleid
Om effectief met Europa te werken, is het essentieel om de basisprincipes van Europese regelgeving, financieringsprogramma’s en projecten te begrijpen. Het is van groot belang om de meerwaarde van Europa voor uw regio of organisatie helder te krijgen. Begin daarom met het afstemmen van uw ambities op het Europees beleid. Call-kalenders en nieuwsbrieven kunnen hierbij handige hulpmiddelen zijn.

Het is belangrijk om uw ambities te vertalen naar uitvoerbare projecten en programma’s. Het kan een uitdaging zijn die vertaalslag te maken van algemene ideeën en beleidsambities naar concrete projecten met specifieke doelen. Bij ERAC helpen we graag bij deze vertaalslag.

3. Veranker Europa in uw organisatie
Daadwerkelijk aan de slag gaan met Europa betekent wat voor uw organisatie. Is deze al goed ingericht, of is er nog ruimte voor verbetering? In de denkwijze over regionale opgaves moet Europa structureel een rol van betekenis spelen. Dit vereist niet alleen kennis over Europa en het opbouwen van een institutionele basis, maar vooral ook enthousiasme binnen de organisatie.

Bij ERAC werken we dagelijks met organisaties die al succesvol zijn op dit gebied, maar ook met organisaties die nog kunnen leren. Met onze sterke kennispositie adviseren we over de integratie van Europa binnen uw organisatie. Bovendien enthousiasmeren en trainen we uw medewerkers met onze Europa Academy en de cursus subsidiespecialist, zodat zij Europese financieringskansen kunnen benutten en subsidies effectief kunnen beheren.

Meer weten over uw mogelijkheden?
Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen, zijn er altijd kansen voor financiering vanuit de EU. Heeft u een innovatief idee dat u wilt omzetten in een concreet project, of wilt u meer inzicht in wat Europa voor uw organisatie kan betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

Meer artikelen

Actueel

Europese verkiezingen: perspectieven en kansen

Met de Europese verkiezingen is het nu meer dan ooit relevant om de rol van de EU voor Nederland te…
Actueel

Versterk brede welvaart in uw regio: Praktische tips voor succes met de Regio Deal

Ontdek praktische tips van adviseur Marijn van Zanten om met uw voorstel het beste uit de Regio Deal te halen.
Actueel

Regioversnellers voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie

Een inspirerend blog voor alle regionale intermediaire partijen en overheden die zich inzetten om de circulaire transitie te faciliteren.