Skip to main content

Financieringsstrategie

Een solide strategie om bergen mee te verzetten

Lees verder

Als het gaat om financiering zijn er oneindig veel mogelijkheden. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat publieke middelen dusdanig worden ingezet dat andere investeerders bereid zijn mee te investeren om een maatschappelijk doel te bereiken? ERAC helpt u om een financieringsstrategie op te stellen, zodat u impact kunt maken.

Rendement en risico
Publieke en private investeerders werken steeds vaker samen om maatschappelijke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatdoelen. Voor private partijen bepaalt naast de investeringszekerheid op lange termijn met name de risico-rendementsverhouding van investeringsprojecten principieel of er wordt gefinancierd en zo ja, in welke vorm, in welke omvang en tegen welke condities financiering voor projecten beschikbaar wordt gesteld.

Negatieve business case
Bij rendabele projecten is er sprake van een positieve business case. Daar is over het algemeen geen publieke financiering nodig. Maar vaak is er sprake van een (op onderdelen) negatieve business case, waarbij de kosten hoger liggen dan de opbrengsten: de zogenaamde onrendabele top. Private investeerders en banken zijn vaak niet bereid om daar in te stappen, tenzij een publieke investeringsimpuls het grootste risico wegneemt. Vaak is de financieringsmarkt dan nog relatief nieuw en nog niet volwassen.

Inhoud van financieringsstrategie
Centraal bij een een financieringsstrategie staat vaak de wijze waarop publieke middelen dusdanig kunnen worden ingezet dat andere (private) investeerders bereid zijn mee te investeren om een maatschappelijk doel te bereiken. Een ander essentieel onderdeel is de aansluiting met al bestaande instrumenten en het wettelijk kader waarbinnen de financiële instrumenten worden aangewend. Tot slot maken ook de contouren van een platform of organisatie die voor de uitvoering van de financiële instrumenten tekent, integraal deel uit van een financieringsstrategie.

Blending
ERAC biedt 360 graden dienstverlening op het gebied van publieke financiële instrumenten. Van aanvraag tot beheer en verantwoording: we kijken grondig naar de business case van uw project en stellen vervolgens de ideale combinatie van subsidies en leningen samen. Zo bent u verzekerd van een perfecte mix tussen verschillende financieringsvormen.

Facts & figures

Hét bepalende adviesbureau

30 jaar
Ervaring

76
Gedreven ERAC-ers

430
Tevreden klanten

4
Pijlers

Onze expertise nodig?

Neem contact op met Luc van Aart

lucvanaart@erac.nl