Skip to main content

ERAC Structureren & operationaliseren fonds

De juiste voorbereiding voor een startklaar fonds

Lees verder

Een (grotendeels) publiek gevoed revolverend fonds is een duurzaam en doeltreffend uitvoeringsinstrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van veel maatschappelijke doeleinden. Zoals de energietransitie van wijken, mkb-innovatiestimulering in de gezondheidssector en de herstructurering van binnenstedelijke bedrijventerreinen. Het structureren en operationaliseren van revolverende fondsen op basis van een gedegen kapitaalmarktonderzoek is al jarenlang een specialisme van ERAC. Wij zorgen ervoor dat uw fonds startklaar is om impact te maken.

Het opzetten van het fonds
Op basis van het kapitaalmarktonderzoek hebben we aangetoond dat er behoefte is aan financiering. Ook zijn er in deze fase ideeën uitgewerkt over de richting van het fonds. De volgende stap is het opzetten van het fonds. Een grote klus die wij graag aanpakken. In deze zogenoemde structureringsfase komt een aantal formele stappen aan de orde die bepalend zijn voor de inhoud en uitvoering van een revolverend fonds. Een paar belangrijke zaken die geregeld moeten worden:

 • investeringsstrategie, waarin opgenomen de afbakening van de doelgroep, een passend instrumentarium en de bijbehorende financieringscriteria (ook gelet op staatssteun-aspecten)
 • fondsarchitectuur en governance-model
 • opties om het fonds te ‘voeden’ met derden geldstromen
 • juridische inbedding, inclusief bestuursaansprakelijkheid
 • opties om het fondsmanagement te beleggen
 • winding up-condities

Het structureren van een fonds vraagt om een diepgaande expertise, zodat al deze zaken op de juiste manier worden geregeld en geen enkele stap wordt overgeslagen. Dankzij onze kennis van fondsen én Europese regelgeving bent u verzekerd van de juiste voorbereiding.

De uitvoering van het fonds
Na positieve besluitvorming starten we met de operationaliseringsfase van het fonds. Deze fase omvat alle (voorbereidende) werkzaamheden tot en met het daadwerkelijk ‘openen van het loket’ van het revolverend fonds. In deze fase ondersteunen wij u met onder andere de volgende taken:

 • aanvraag- en/of onderhandelingstrajecten in relatie tot publiek en/of deels privaat fondskapitaal
 • daadwerkelijk beleggen van het fondsmanagement (vaak op basis van quasi-inbesteding of Europese openbare aanbesteding), inclusief contractuele afhechting
 • operationaliseren van governance-structuur (inclusief vastlegging)
 • inregelen van een toegespitst beheersysteem
 • verzorgen van fondsdocumentatie
 • communicatie- en publiciteitsacties
Facts & figures

Hét bepalende adviesbureau

28 jaar
Ervaring

65
Gedreven ERAC-ers

400+
Tevreden klanten

4
Pijlers

Onze expertise nodig?

Neem contact op met Luc van Aart

lucvanaart@erac.nl