Hoe ERAC ENZuid helpt een programma te ontwikkelen

ENZuid, ook wel het Economisch Netwerk Zuid-Nederland genoemd, is een strategisch samenwerkingsverband van acht Zuid-Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Samen bundelen zij de krachten rond dringende maatschappelijke opgaven die de geografische grenzen overstijgen. Denk hierbij aan het klimaat, de energietransitie, circulaire economie en de arbeidsmarkt. ENZuid biedt hiervoor een platform en is zodoende een unieke gesprekspartner voor het Rijk en Europa.

Wie zijn erbij betrokken?

Binnen het ENZuid netwerk zijn er acht triple helix-organisaties die zich bekommeren om thema’s die in relatie staan tot onze klimaatdoelen. Aangesloten zijn: AgriFood Capital, Brainport Eindhoven, Crossroads Limburg, Economic Board Zeeland, Economische Samenwerking Zuid-Limburg, Keyport, Rewin, MidPoint Brabant en Provincie Zeeland. Deze partijen organiseren overleggen, thema-sessies en ontmoetingen om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten en om van elkaar te leren. Samen impact maken gaat sneller.

Wat is de rol van ERAC

ERAC heeft voor ENZuid het volgende betekend:

Het bovenstaande doen we door een aantal rode draden te definiëren om op basis daarvan een programma te ontwikkelen. We bepalen wie waarvoor nodig is en hoe de afzetkanalen eruit zien. ERAC brengt partijen bij elkaar, structureert de uitwisseling van informatie en bewaakt de route en voortgang.

Het bundelen van regionale krachten zodat het maximale uit thema’s als innovatie, economische ontwikkeling en welvaart kan worden gehaald, dat is het streven.

Grootste uitdaging

De grootste uitdaging zit in het feit dat er geschakeld moet worden op twee snelheden. Enerzijds op korte termijn met het uitrollen van projecten, anderzijds met het optuigen van een meerjarenprogramma voor de langere termijn. Juist door het schakelen op de verschillende schaalniveaus, past deze opdracht goed bij ERAC. Het ene moment worden individuele partijen aan financiering geholpen, op het andere moment wordt er geschakeld met ENZUID over abstracte programma’s en alle niveaus die hier tussen zitten. Het is geen gemeente X of bedrijf Y die hulp nodig heeft, maar een échte samenwerking op Zuid-Nederlandse schaal, door publiek en privaat heen. Door dit aan elkaar te verbinden kunnen we op ieder niveau écht het verschil maken.

Nieuwsoverzicht

Meer artikelen

Actueel

Het belang van de voortgangsrapportage

In de publicatie Nieuwe Perspectieven van BDO wordt de financiële positie van de Nederlandse gemeenten uitgelicht. Maar is financiële slagkracht…
Actueel

Zo voorkomt u administratieve blunders bij een ESF-aanvraag

Hoe voorkomt u als gemeente of organisatie het mislopen van uw ESF-gelden? ERAC-adviseur Jordy legt uit.
Actueel

Zo maakt u aanspraak op waterstof-subsidieregelingen

Er is een groene-waterstofschaarste. Genoeg reden om volop subsidies beschikbaar te stellen voor partijen die dat probleem helpen oplossen. Zo…