Podcast

Duurzame oplossingen voor kwetsbare wijken in Breda met behulp van Volkshuisvestingsfonds

In deze zevende  aflevering van de podcast hebben we Jan van Doorn te gast, de  projectleider van het Volkshuisvestingsfonds in de gemeente Breda. Hij vertelt hoe de Gemeente Breda met dit fonds de leefbaarheid in kwetsbare wijken verbetert met isolatie, buurthuisrenovatie en woningherstructurering.  ERAC-adviseur Marijn van Zanten licht toe hoe de passende en realistische begroting binnen de richtlijnen van het Volkshuisvestingsfonds tot stand is gekomen.