Blog
Ecosysteem-ontwikkeling

Financiële perspectieven van klimaatdoelen bij COP28.

De wereld dreigt – ondanks alle klimaatbeleidsinspanningen- nog steeds zorgwekkend op te warmen met 2,5 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw. De klimaatconferentie in Dubai (COP28) had als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals overeengekomen in het Parijsakkoord van 2015.  Hoewel er voldoende financiering beschikbaar is, biedt dit geen garantie voor het bereiken van dit doel. Adviseur Willem Jaspers geeft uitleg.

Willem Jaspers
Senior adviseur

Klimaatfinanciering als centraal thema

Willem:”Vanuit ERAC is onze invalshoek die van de Euro – en over financiële aspecten valt genoeg te vertellen met betrekking tot COP28. Klimaatfinanciering is terecht een centraal thema. Zo wordt gesproken over de in de Overeenkomst van Parijs vastgelegde doelstelling van 100 miljard dollar per jaar voor de jaren 2020-2025 om ontwikkelings­landen te helpen hun broeikas­gasuitstoot te beperken en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaat­verandering. Daarnaast heeft de Verenigde Arabische Emiraten een klimaatfonds van miljard dollar gelanceerd voor groene projecten. En innovatieve benaderingen, zoals ‘klimaatbestendige schuldclausules, worden door de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) geïntroduceerd. Deze worden opgenomen in haar overeenkomsten met een aantal armere landen om rekening te houden met klimaat- en natuurrampen. (EBRD to offer climate resilient debt clauses in sovereign, municipal loans)

Beloften en realiteit

Ondanks de miljarden die over tafel vliegen, is het belangrijk te erkennen dat beloften niet automatisch betekenen dat het geld beschikbaar komt. Er moet daarnaast gewerkt worden aan implementatie, mobilisatie van financiering en capaciteitsopbouw om middelen daadwerkelijk in te zetten. Het gaat niet alleen om het beschikbaar maken van geld, maar vooral om het ontwikkelen van projecten die daadwerkelijk resultaten opleveren. Dit geldt niet alleen voor ontwikkelingslanden, het is net zo goed de realiteit dichter bij huis.

“Financiële beloften onthullen pas echt hun waarde in tastbare projecten.”

Financiering als hefboom voor concrete actie

Een veelbelovend voorbeeld van het concretiseren van financieringsoplossingen is te vinden in de EU-missie 100 Klimaatneutrale Steden. Geselecteerde steden werken aan Klimaatactieplannen en Klimaatinvesteringsplannen met als doel klimaatneutraliteit in 2030. Tijdens de ‘stedendag‘ gedurende COP28 werd de cruciale rol van lokaal en regionaal leiderschap in de klimaattransitie erkend.

Voor veel steden blijkt het een worsteling om hun klimaatplannen vorm te geven, met name vanwege de complexe interactie met nationale overheden en private spelers. Daarom is er een wereld te winnen in het delen van informatie over goede voorbeelden en in samenwerking met private partijen.

Schattingen lopen uiteen, maar ongeveer 10% van de klimaatopgave kan gedekt worden met gemeentelijke budgetten. Het doel is om deze financiële middelen strategisch te gebruiken als hefboom, met als resultaat het aantrekken van private investeringen. De kwaliteit, voorspelbaarheid en bestendigheid van gemeentelijke plannen zijn hierbij bepalend. Financiële beloften, hoe royaal ook, tonen pas echt hun waarde wanneer ze vertaald worden naar tastbare projecten. En samenwerking is echt noodzakelijk voor concrete stappen naar een duurzame toekomst.”

Hulp nodig?

ERAC fungeert als de schakel tussen financiële expertise en klimaatuitdagingen, met de focus op het efficiënt inzetten van financiële middelen voor specifieke acties en projecten ter bevordering van klimaatdoelen. Laat onze adviseurs u begeleiden bij het optimaliseren van financiële middelen voor concrete stappen naar een duurzamere toekomst. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij:

  • Het ontwikkelen en implementeren van duurzame projecten;
  • Het faciliteren van samenwerking tussen gemeenten, overheden en bedrijven;
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van financiële instrumenten voor een doeltreffende aanpak van klimaatverandering;
  • Het opzetten van rapportagesystemen en evaluaties om de voortgang van uw klimaatdoelen te meten en optimaliseren.
Vragen?
Ik help u graag verder