Blog
Subsidieaanvraag

Financiering van uw project zonder Nationaal Groeifonds?

Het recente uitstel van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF) veroorzaakt aanzienlijke onzekerheid, vooral voor innovatieve projecten die afhankelijk zijn van externe steun. Terwijl partijen zich intensief hebben voorbereid op deze ronde, bestaat er nu bezorgdheid over de toekomst. Is het uitstel slechts een tijdelijke vertraging, of is het mogelijk definitief? Adviseur Simon Liu belicht in dit blog mogelijke alternatieve financieringsmogelijkheden.

Simon Liu
Senior adviseur

Alternatieve financieringsmogelijkheden

ERAC helpt u graag met het vinden van alternatieve financiering, omdat we vinden dat innovatie belangrijk is voor de concurrentiepositie en economische groei van Nederland. Verschillende stakeholders, variërend van lokale overheden tot private ondernemingen, hebben veel tijd en geld gestoken in de voorbereiding op de vierde ronde van het NGF. Het nieuws over het uitstel heeft hen echter in een lastige positie gebracht, waarbij ze onzeker zijn over de toekomst en hun eerdere investeringen mogelijk risico lopen.

Hoewel NGF-projecten variëren in aard en er daarom geen standaardoplossing bestaat, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor delen van uw NGF-project. We noemen een aantal mogelijkheden, deze zijn niet limitatief.

Europees niveau:

  • Horizon Europa: biedt mogelijkheden voor financiering van projecten gericht op onderzoek en innovatie.
  • LIFE-programma: richt zich op projecten die bijdragen aan natuurbehoud, klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling.
  • New European Bauhaus: biedt kansen voor projecten die duurzaamheid bevorderen en innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.
  • Regional Innovation Valleys: financiering voor consortium van regio’s die samen een Europees innovatie ecosysteem vormen, om onderzoek en innovatie op elkaar af te stemmen en samen te werken aan interregionale innovatieprojecten.

Nationaal niveau:

.

  • TKI-subsidies (Topconsortia voor Kennis en Innovatie): bieden financiering voor projecten die bijdragen aan de Nederlandse innovatieagenda.
  • NWO-subsidies (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek): financiert onderzoek en innovatie op verschillende terreinen.
  • Regio Deals: bieden mogelijkheden voor financiering van projecten die regionale ontwikkelingsdoelen ondersteunen.
  • InvestNL: gespecialiseerd in het financieren van projecten die bijdragen aan economische groei en innovatie binnen Nederland.

Private investeringsmogelijkheden voor individuele bedrijven:

  • TIIN Capital: investeert in innovatieve Nederlandse bedrijven.
  • Thuja Capital: richt zich op investeringen in ondernemingen met een sterke groeipotentie en innovatieve ideeën.

Financieringsanalyse per programma

Het is raadzaam om een grondige analyse uit te voeren om geschikte financieringsbronnen te identificeren en vervolgens een op maat gemaakte financieringsstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de specifieke behoeften en doelstellingen van uw project of delen van uw project.

“Laat het uitstel van het Nationaal Groeifonds u niet tegenhouden.”

Succesvolle financiering

Overige tips
Naast het verkennen van alternatieve financieringsmogelijkheden, zijn er nog andere belangrijke aspecten om te overwegen bij het streven naar succesvolle financiering voor uw project. Hieronder vindt u enkele aanvullende tips:

Kleinere modules
Aangezien geen enkel programma alle aspecten van NGF-voorstellen volledig kan financieren, raden we aan om grootschalige projecten op te knippen in kleinere, beheersbare delen. Kleine modules zijn vaak eenvoudiger te financieren en te beheren dan een groot geheel.

Identificeren van de ‘parels’ in uw project
Het identificeren en prioriteren van de meest waardevolle elementen in uw project vergroot de kans op financiering. Deze ‘parels’ vertegenwoordigen de meest waardevolle en impactvolle aspecten, variërend van baanbrekende technologieën tot unieke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door deze aspecten te benadrukken, overtuigt u investeerders en subsidieverstrekkers van de waarde en het investeringspotentieel van uw project.

We hopen van harte dat het nieuwe kabinet de meerwaarde van het Nationaal Groeifonds zal erkennen. Wat de uitkomst ook mag zijn, wij blijven ervan overtuigd dat voor ieder goed project altijd financiering te vinden is.

Contact
Bij ERAC beschikken we over uitgebreide ervaring met Europese en nationale financiering en staan we klaar om u te adviseren over het financieren van uw project, zelfs zonder het Nationaal Groeifonds. We bieden ondersteuning, zoals het uitvoeren van een grondige quickscan en het ontwikkelen van een op maat gemaakte financieringsstrategie. Neem gerust contact met mij op als u meer wilt weten hoe ERAC u kan ondersteunen in het realiseren van uw ambities.

Vragen?
Ik help u graag verder