Blog
Subsidiestrategie

Het belang van een MKBA-analyse voor de verduurzaming van de logistieke sector.

Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is de sleutel tot succesvolle duurzaamheid in de logistieke sector in Nederland. Marco Eijkens, een expert op het gebied van financiën en business development, deelt zijn inzichten over de opmerkelijke voordelen van deze analyse en waarom het een absolute must is voor elke verduurzamingsstrategie. Klaar om geïnspireerd te worden? Lees verder!

Marco Eijckens
Senior adviseur

De urgentie van verduurzaming

De groeiende aandacht voor duurzaamheid en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maakt de verduurzaming van de logistieke sector in Nederland urgenter dan ooit. Het verminderen van de impact op het milieu is van essentieel belang, zowel bij langeafstandstransport als in drukke stadscentra. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld een ambitieus plan opgesteld om het openbaar vervoer in de stad tegen 2025 volledig emissievrij te maken.

Financiële haalbaarheid

ERAC heeft succesvol samengewerkt met GVB bij het verkrijgen van Europese financiering voor de vervanging van 204 dieselbussen door elektrische bussen in Amsterdam. Naast het verminderen van de CO2-uitstoot, biedt deze overstap nog andere maatschappelijke voordelen, zoals verbeterde luchtkwaliteit, verminderde geluidsoverlast en bevordering van duurzame mobiliteit. Het financieren van emissievrij openbaar vervoer brengt echter aanzienlijk hogere kosten met zich mee in vergelijking met de vervanging van dieselbussen. Niet alleen zijn de aanschafkosten van een elektrische bus ongeveer 1,8 keer hoger dan die van een fossiele variant, er moet ook worden geïnvesteerd in een exclusieve laadinfrastructuur. GVB moest extra investeren in drie garages voor “overnight stalling” en acht strategische locaties verspreid over de stad Amsterdam voor snelladen tijdens de busdiensten overdag en ’s avonds. Het was een financiële uitdaging om de business case rond te krijgen.

Het belang van een MKBA-analyse

Om de financiële haalbaarheid van het project aan te tonen, heeft GVB Amsterdam alle nationale en Europese subsidiemogelijkheden onderzocht, waaronder de CEF Blending Facility. Het opstellen van een MKBA is een vereiste bij de subsidieaanvraag. Een MKBA is een methodologie die wordt gebruikt om de sociaal-maatschappelijke baten van een project in euro’s uit te drukken. Het helpt bij het systematisch in kaart brengen en waarderen van zowel financiële als niet-financiële effecten. Uit de MKBA van het GVB-project is gebleken dat de maatschappelijke baten hoger zijn dan het negatieve financiële resultaat, wat betekent dat het gerechtvaardigd is om subsidiegelden in te zetten. Als gevolg hiervan heeft GVB Amsterdam een Europese CEF-subsidie van €13,8 miljoen toegekend gekregen.

“Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse is absoluut essentieel voor het succesvol verduurzamen van de logistieke sector in Nederland. Het stelt ons in staat om de impact van duurzaamheidsinitiatieven nauwkeurig te meten en te kwantificeren, en helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.”

Bereikbaarheid en Duurzaamheid

Het uitvoeren van een MKBA-analyse bij het bevorderen van verduurzaming in de logistieke sector biedt aanzienlijke voordelen:

• Inzicht in kosten en baten
Een MKBA-analyse biedt uitgebreid inzicht in zowel de kosten als de baten van verduurzamingsinitiatieven. Het gaat niet alleen om directe kosten, zoals investeringen in nieuwe technologieën, maar het brengt ook indirecte kosten in kaart. Daarnaast evalueert een MKBA-analyse ook de voordelen, zoals brandstofbesparingen, verminderde CO2-uitstoot, minder geluidsoverlast en een verbeterde reputatie van bedrijven.

• Bevordering van samenwerking
Een MKBA-analyse vereist betrokkenheid van stakeholders, zoals bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking creëert een platform voor het uitwisselen van kennis en best practices. Door middel van een MKBA-analyse kunnen partijen gezamenlijke doelen formuleren en effectieve maatregelen ontwikkelen om de logistieke sector duurzamer te maken.

• Risicobeheer
Een MKBA-analyse helpt bij het identificeren en beheren van risico’s die gepaard gaan met verduurzamingsinitiatieven. Het kan ook helpen bij het identificeren van potentiële onvoorziene gevolgen en het ontwikkelen van strategieën om deze aan te pakken. Met een MKBA-analyse kunnen beleidsmakers de haalbaarheid van verduurzamingsprojecten beter inschatten en de implementatie ervan succesvoller maken.

• Positieve impact op de maatschappij en het milieu
Een MKBA-analyse kwantificeert de bredere maatschappelijke en milieueffecten van verduurzamingsmaatregelen. Het verminderen van de CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies heeft directe positieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, volksgezondheid en leefomgeving. Deze voordelen dragen bij aan een duurzamere en gezondere samenleving op lange termijn.

“Een MKBA-analyse gaat verder dan alleen financiële aspecten. Het brengt ook indirecte kosten en niet-financiële voordelen in kaart, zoals verbeterde luchtkwaliteit, verminderde geluidsoverlast en een positieve reputatie voor bedrijven. Het is een holistische benadering die ons in staat stelt om duurzaamheid op alle niveaus te evalueren.”

De voordelen van een MKBA-Analyse

Het toepassen van een MKBA-analyse in de logistieke sector in Nederland biedt aanzienlijke voordelen. Het geeft waardevol inzicht in kosten, baten en maatschappelijke effecten, bevordert samenwerking tussen stakeholders en helpt bij risicobeheer. Bij ERAC staan we klaar om uw organisatie te ondersteunen bij het kwantificeren van maatschappelijke en milieueffecten, niet alleen voor logistiek, maar ook voor energietransitie, circulaire economie en duurzaamheidsprojecten. Als u moeite heeft met het verkrijgen van financiering of het voldoen aan subsidievereisten, kunnen wij u helpen om de stap naar succesvolle realisatie te zetten.

Klaar om verandering teweeg te brengen?
Neem vandaag nog contact met mij op en ontdek hoe een MKBA-analyse uw duurzaamheidsproject naar nieuwe hoogten kan tillen.

Vragen?
Ik help u graag verder