Blog
Subsidiestrategie

Stimuleer economische groei met maatschappelijke kosten-batenanalyses en Europese subsidies.

In een tijd waarin economische groei en duurzaamheid belangrijker zijn dan ooit tevoren, spelen maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en Europese subsidies een steeds grotere rol bij het ondersteunen en financieren van innovatieve en duurzame projecten. In deze blog gaat adviseur Marco Eijkens dieper in op de betekenis en het belang van MKBA’s en Europese subsidies, en hoe ze bijdragen aan het realiseren van economische groei in Europa

Marco Eijckens
Senior adviseur

Rol van Europese subsidies: Stimuleren van innovatie en duurzaamheid

Europese subsidies vormen een drijvende kracht achter projecten die anders wellicht niet gerealiseerd zouden kunnen worden vanwege financiële beperkingen. De Europese Unie (EU) verstrekt via diverse Europese fondsen en programma’s deze subsidies met als doel economische groei, innovatie, duurzame ontwikkeling en sociale cohesie te stimuleren.

Europese subsidies zijn beschikbaar voor allerlei sectoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur, energie, landbouw, onderwijs en cultureel erfgoed. Ze bieden financiële ondersteuning aan projecten die een positieve maatschappelijke effecten (impact) hebben en bijdragen aan de doelstellingen van de EU, zoals het verminderen van de Co2-uitstoot, het bevorderen van duurzame energiebronnen en het stimuleren van werkgelegenheid.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een methodologie die wordt gebruikt om de maatschappelijke effecten van een project of beleidsmaatregel in euro’s uit te drukken. Het is een instrument dat helpt bij het systematisch in kaart brengen en waarderen van zowel financiële als niet-financiële effecten. Het omrekenen van maatschappelijke baten naar euro’s stelt beleidsmakers en besluitvormers in staat om de kosten en baten op een vergelijkbare schaal te presenteren en te vergelijken. Dit biedt een waardevol inzicht in de maatschappelijke rendabiliteit van een project en ondersteunt bij het maken van afgewogen beslissingen. Door de baten in euro’s uit te drukken, wordt het mogelijk om een beter beeld te krijgen van de verhouding tussen de investeringen en de verwachte opbrengsten.

“MKBA's kwantificeren impact in euro's, essentieel voor heldere keuzes en verantwoording.”

Het belang van MKBA’s

MKBA’s spelen een cruciale rol bij het bevorderen van economische groei. Ze bieden waardevol inzicht in de potentiële impact van een project, waardoor beleidsmakers en investeerders weloverwogen keuzes kunnen maken die de hele samenleving ten goede komen. Door de kosten en baten van een project te kwantificeren, kunnen prioriteiten gesteld worden en de meest efficiënte projecten geselecteerd worden. MKBA’s zorgen voor transparantie en verantwoording door besluitvorming te ondersteunen met objectieve gegevens.

Europese subsidieaanvragen en MKBA’s

Bij het indienen van Europese subsidieaanvragen is vaak een gedetailleerd projectvoorstel vereist, waarin de verwachte maatschappelijke baten en kosten gedetailleerd worden beschreven en gekwantificeerd. Een degelijke MKBA is vaak een verplicht onderdeel van dit proces, omdat het de relevantie en haalbaarheid van het project aantoont en de kans op financiering vergroot.

In situaties waarin de Netto Contante Waarde (NCW) of Financial Net Present Value (FNPV) van een project negatief is, kan Europese ondersteuning van cruciaal belang zijn om het project te realiseren..
Indien de Economic Net Present Value (ENPV) positief is dan is ondersteuning van het project met (Europese) subsidies verantwoord. Het project levert in dergelijke gevallen, maatschappelijk gezien, meer voor de maatschappij op dan dat het haar financieel kost.

Onderstaand een weergave van het beoordelingsproces:

Kansen van MKBA’s en Europese subsidies

De maatschappelijke baten en kosten die gepaard gaan met een project zijn afhankelijk van de specifieke aard ervan. Een belangrijke vraag die daarop volgt, is hoe we deze maatschappelijke effecten kunnen monitoren en beoordelen. Bij Europese subsidieaanvragen wordt vaak gebruikgemaakt van gestandaardiseerde formats en variabelen, waarvan niet kan worden afgeweken. Wanneer dit niet het geval is, is het van groot belang om gedetailleerd te beschrijven welke effecten relevant zijn en welke financiële waarde aan elk relevant effect wordt toegekend. Een nauwkeurige beoordeling en kwantificering van deze effecten zijn dan van essentieel belang om een succesvolle aanvraag te waarborgen.


Optimaliseer uw project met MKBA’s en Europese subsidies! Een MKBA biedt een solide onderbouwing voor uw project, geeft transparantie in kosten en baten, en ondersteunt weloverwogen besluitvorming. Ontdek hoe MKBA’s uw investeringen effectief en efficiënt maken, draagvlak creëren en verantwoording versterken. Koppel dit aan de kansen van Europese subsidies en geef uw project een krachtige boost richting duurzame groei en succes. Samen met ERAC, ervaren experts in subsidieaanvragen, bouwen we aan een veelbelovende toekomst!

Zet de eerste stap naar waardevolle verandering. Neem vandaag nog contact met mij op en laten we samen aan de slag gaan om een op maat gemaakte MKBA te ontwikkelen voor uw project.Ik kijk ernaar uit om samen te werken.

Vragen?
Ik help u graag verder